Lezing Paul van Tongeren "Leven Als Kunst"

Leven is een hele kunst. Daarover zal professor Paul van Tongeren een lezing geven tijdens de jaarlijkse Táhirih Lezing komende zondag. Bij deze lezingen wordt steeds gezocht naar raakvlakken tussen wetenschap en religie, waar voor dialoog ruimte is.

Prof. dr. Paul van Tongeren, hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit en auteur van diverse boeken over deugdethiek en over Friedrich Nietzsche zal de jaarlijkse Táhirih-lezing verzorgen op zondag 21 september a.s. in Conferentieoord De Poort te Groesbeek. Filosofe drs. Nicole des Bouvrie zal op de voordracht van prof. Van Tongeren reageren.

Daarnaast zal binnenkort prof. Van Tongeren ook een filosofieworkshop verzorgen op 5 november tijdens een avond aan de Radboud Universiteit.  

Pleidooi voor ethiek

Prof. Van Tongeren gaat nader in op zijn pleidooi voor een ethiek die helpt bij de kunst van het leven en leven als kunst. Het leven is een hele kunst. Voor die kunst is zowel activiteit als passiviteit vereist. Elke kunstenaar weet heel goed dat je weliswaar hard moet werken, maar dat je niet moet denken dat je met hard werken geslaagde kunstwerken kunt afdwingen. Uiteindelijk is een kunstenaar niet alleen een schepper, maar ook een medium. Een kunstenaar moet niet alleen iets kunnen maken, maar hij moet ook iets kunnen laten gebeuren.

Deugdethiek staat de laatste jaren sterk in de belangstelling bij iedereen die te maken heeft met integriteitszorg – zoals in het openbaar bestuur, bij de politie, in het onderwijs en in de gezondheidszorg. In 2010 ontwikkelden de ethici van de Radboud Universiteit in opdracht van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) een instrument dat kan helpen om integriteit tot een ‘breed gedragen’ onderwerp te maken in organisaties, een persoonlijk besef en een onderdeel van de cultuur. ‘Want, je hebt er niets aan als integriteit alleen maar vertaald wordt naar regeltjes of afvinklijstjes: dit mag wel, dat niet. Integriteit moet onderdeel zijn van een persoonsontwikkeling,’ volgens prof.  Van Tongeren.

Bahá’í-perspectief

Nicole des Bouvrie zal op de lezing van Paul van Tongeren reageren door vanuit een bahá’í-perspectief in te gaan op de ethische en filosofische vraag wat het betekent mens te zijn. Het doel van het menselijk leven is volgens ‘Abdu’l-Bahá, de oudste zoon van Bahá’u’lláh, Stichter van het Bahá’í-geloof, het verkrijgen van deugden. Net zoals in de deugdethiek is volgens het bahá’í-gedachtegoed het verkrijgen van deugden niet los te zien van praxis en onze houding, de manier waarop we onze plek in de maatschappij innemen.

Bij de jaarlijkse Táhirih-lezingen wordt steeds gezocht naar raakvlakken tussen wetenschap en religie, waar voor dialoog ruimte is. Deze consultatie wordt afgesloten met een diner (facultatief).

Kaarten

Kaarten voor de Táhirih-lezing en het diner zijn te bestellen via http://bit.ly/1l5F34g.

Afbeelding: h.koppdelaney via Compfight cc.

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *