Leerzame middag met Louise Fresco

Onder grote belangstelling (ca. 150 bezoekers) werd zaterdag 5 oktober in de Vermaning in Leeuwarden de tweede Menno Simonslezing gehouden: een initiatief van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). Met deze lezing door een prominente wetenschapper op zijn of haar vakgebied wil de Doopsgezinde Broederschap belangrijke thema’s als “vrede” en ‘gerechtigheid” aan de orde stellen. De beurt was nu aan prof. dr. ir. Louise Fresco die sprak over “vrede, voedsel en vooruitgang”.

Louise Fresco ging met de bezoekers van de Menno Simonslezing terug naar de periode rond het jaar 1500, de periode waarin Menno Simons werd geboren. Ze vergeleek de landbouw- en voedselsituatie in Friesland toen met de situatie in bijvoorbeeld Bangladesh nu. Er was / is sprake van grote kindersterfte, tweederde van de bewoners die niet ouder wordt dan 40 jaar, zware omstandigheden door overstromingen en 75% van de bevolking die bezig is met de productie van voedsel. Door de ontdekking van Amerika in het jaar 1492 begint een periode van mondialisering. Voedsel wordt vanaf die periode in enkele eeuwen verspreid over de wereld. Nederland raakt bijvoorbeeld bekend met de aardappel uit Zuid-Amerika. 

Ze sprak in haar lezing over ondervoeding en slechte voeding tot ver in de 18e eeuw, ook in Europa. “Mechanisatie, door het gebruik van fossiele brandstoffen, de uitvinding van kunstmest en het bestrijden van schimmels maakte het in de 19e eeuw mogelijk grotere opbrengsten te bewerkstelligen in Europa en de Verenigde Staten”, zo stelt Louise Fresco. “Met minder mensen kan nu per hectare een grotere productie worden bereikt”. Fresco vervolgt haar betoog over honger en armoede in relatie tot vrede, een stabiel bestuur van het land, overbevolking en de aan- of afwezigheid van natuurrampen. Belangrijk is dat er een goede balans is in die elementen.

Verder ging Fresco in op de selectieve angst voor technologie en de hang naar het zogenaamde nostalgische boerdenbedrijf en de bijbehorende producten. Louise Fresco: “Vroeger was niet alles beter; de productie was lager per hectare, de vereiste menskracht veel hoger en ook in Nederland was er armoede. Tegenwoordig kunnen we met moderne productiemiddelen vele mensen te eten geven. Blijft de problematiek van oorlogen en tweedeling in de maatschappij”. 

In haar slotbetoog stelde Louise Fresco dat somberheid en cynisme over de toekomst en over de bevolkingsgroei op aarde niet de hoofdrol mag spelen. “In de westerse wereld wordt nu ca. 40% van de landopbrengsten weggegooid. Dat moet anders! Gezinnen in Azië en Afrika moeten kansen krijgen om door toepassing van de moderne wijzen van landbouw een menswaardig bestaan op te bouwen”. Afrondend stelde Louise Fresco dat het met onze kennis en technologieën toch mogelijk moet zijn om mensen die elders in armoede leven aan een beter bestaan te helpen. “Dan mag het toch niet uitmaken waar je op de wereld geboren wordt”, zo bepleite Louise Fresco.

In de navolgende discussie werden enkele kritische vragen gesteld. En daarmee kwam een einde aan een leerzame middag.

Bron: doopsgezind.nl

Foto: Jan Willem Stenvers

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *