Law of Attraction (1) schepping en verantwoordelijkheid

Het fascineert me al jaren: het menselijk vermogen tot scheppen. Want daarvan ben ik overtuigd geraakt: mensen kunnen in hoge mate hun eigen leven creëren. Zorgvuldiger gezegd: mensen creëren hun eigen leven, of ze dat nou bewust doen of onbewust, ten goede of ten kwade – ze doen het altijd.

Jouw persoonlijke leven is in hoge mate een product van jouw gedachten, beelden, woorden, gevoelens en intenties. Verander die en je leven verandert.

Law of Attraction

Er zijn talloze boeken geschreven over dit fenomeen en daarvan is The Secret ongetwijfeld de bekendste. Ook het werk van Jerry en Esther Hicks vindt in Nederland gretig aftrek. En hoewel hij andere woorden gebruikt, durf ik ook het boek van Marinus Knoope, De creatiespiraal, wel in dit rijtje te noemen. Stuk voor stuk boeken die een appèl doen op onze eigen verantwoordelijkheid om ons leven te vormen met inzet van onze gedachten, onze beelden en onze emoties.

In de literatuur wordt dit fenomeen ‘the Law of Attraction’ (wet van aantrekking) genoemd. Het gaat uit van de gedachte dat ‘het gelijke het gelijke aantrekt’. Met andere woorden: wie bang leeft en veel aandacht aan zijn angst geeft, roept daarmee datgene op waarvoor hij bang is – de angst is een magneet. Wie herkent dit niet? Maar ook gedachten en beelden van rijkdom of overvloed ‘trekken’ rijkdom en overvloed ‘aan’. Wij trekken aan wat we voelen en we voelen wat we zien of wat we denken. Verander dus je gedachten (overtuigingen) en je gevoel verandert; en verandert je gevoel, dan verandert je leven.

Ik heb het zelf heel vaak in mijn leven zien gebeuren. De meest opvallende was de ‘schepping’ van Beth Tikwah. In de zomer van 1994 schreef ik een ‘dagdroom’ uit waarin ik mezelf zag rondwandelen op een bezinningshuis, een leefgemeenschap en een zelfvoorzienende boerderij. Het was een beeldend verhaal: ik zag, ik voelde, ik rook hoe het zou zijn; ik was totaal vervuld van deze droom. Maar het was vooralsnog niks meer dan een droom. Hoe snel zou dat veranderen: zes weken na het schrijven van de droom kochten we de boerderij waar het allemaal zou ontstaan. En de snelheid waarmee het zich vervolgens zou ontwikkelen, was overrompelend. Toen gasten, jaren later, mijn ‘dagdroom’ van 1994 lazen, konden ze nauwelijks geloven dat het vooraf geschreven was. Het leek profetisch. Ik denk dat je moet zeggen: het was scheppend!

Verantwoordelijkheid en schuld

Wij scheppen onze eigen werkelijkheid. Je zou denken: dat is goed nieuws. We zijn niet machteloze slachtoffers van het lot, noch projecten van een grote onzichtbare Architect, we staan zélf aan het roer van ons leven. Toch ervaart niet iedereen dat zo. Soms wordt deze constatering zelfs als een verwijt ervaren. Immers, als ziekte je treft, als scheiding je lot is, als financiële zorgen niet lijken te wijken, dan wil je niet horen dat je zelf de schepper van dat alles bent. Dat klinkt als ‘eigen schuld, dikke bult’.

Dat is een begrijpelijke reactie. Maar terecht is ze niet. Want niemand brengt welbewust onheil over zijn eigen bestaan. Je doet het eenvoudig door de keuzes die je maakt, door de overtuigingen die je koestert, door de beelden die je vormt, door de woorden die je gebruikt, door de gevoelens die je hebt. Niemand heeft je misschien eerder verteld hoezeer dat alles ‘scheppend’ is. Wie dus eindeloos het verhaal van verdriet, gemis, ziekte of tekort blijft vertellen, creëert – onbewust en ongewild! – een wereld van verdriet, gemis, ziekte en tekort. Daaraan heb je geen schuld! Maar je draagt er wel verantwoordelijkheid voor. Je kunt het veranderen.

Wie kiest voor een ander verhaal zal ervaren dat het leven zich anders gaat vormen. Wie niet langer het oude verhaal eindeloos herhaalt, doorbreekt de uitzichtloosheid van onveranderd leed. Wie de moed vindt zelf verantwoordelijk te worden, wie het aandurft schepper van zijn eigen leven te worden, die zal merken dat het waar is: je schept je eigen werkelijkheid. Wie overigens liever blijft hangen in de machteloosheid van de slachtoffer, wie niet gelooft in deze ongekende kracht van het menselijk scheppen, wie het lot (of God) als grote regisseur wil blijven zien, zal evenzeer gelijk krijgen! Ook dat leven schep je zelf!

Boele

(bron)

Boele Ytsma
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *