duurzaamheid

“Duurzaamheid vraagt om een lange adem”

“Laat politieke partijen ophouden met enerzijds veel eisen van de overheid en tegelijkertijd hard bezuinigen op ambtenaren. Je hebt in een energietransitie veel kennis nodig binnen de overheid om zaken te sturen, kom daar ook voor uit en regel dat.” Dat stelt Rik Harmsen van de NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) en voormalig fractiemedewerker milieu en energie in de Tweede Kamer.

Harmsen heeft ondanks zijn leeftijd al een lange staat van dienst op het gebied van duurzaamheid. Hij is 36 en werkt sinds anderhalf jaar voor de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), de branchevereniging voor windenergie. Ze maken zich sterk voor meer windenergie in Nederland. Daarvoor werkte hij jaren als fractiemedewerker in de Tweede Kamer en hield zich daar bezig met vraagstukken op het gebied van energie en milieu.

Wat is duurzaamheid?
“De Brundtland-definitie vind ik nog steeds de beste: ‘Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

Wat is voor jou het belangrijkste aspect om met dit onderwerp bezig te zijn?
“Enerzijds vind ik het noodzakelijk om onze levenswijze zo in te richten dat we de aarde en elkaar niet uitputten, anderzijds is het buitengewoon complex en zijn er heel veel dilemma’s. Ik vind het interessant om daar over na te denken. Zelf ben ik bewust bezig met duurzaamheid. We gaan binnenkort verhuizen naar een energiezuinig huis waar we zonnepanelen op willen leggen. Verder ben ik matig met vlees eten en vlieg ik weinig. Ook probeer ik, met wisselend succes, te letten op milieu en sociale aspecten bij het kopen van eten en spullen.”

Op welke manier was jij in de politiek betrokken bij duurzame ontwikkeling?
“Tussen 2007 en 2015 heb ik gewerkt voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Ik hield me daar bezig met milieu, energie en openbaar vervoer.”

Hoe werd duurzaamheid in de tweede kamer bekeken volgens jou?
“Dat verschilde nogal per partij. Partijen als GroenLinks en Partij voor de Dieren nemen het als integraal als uitgangspunt terwijl andere partijen het meer als één van de onderwerpen zien waar de politiek zich mee bezig moet houden.”

Ik snap dat je als PvdA-lid niet geheel onbevooroordeeld bent, maar probeer het eens. Je hebt vast een goed beeld gekregen van het verschil tussen de verschillende partijen aangaande duurzaamheid. Welke partijen snappen het wel en welke niet?
“Eigenlijk wil alleen de PVV het niet snappen, ik zeg bewust ´wil´, zij geven openlijk aan dat ze niet ‘geloven’ in klimaatverandering. Natuurlijk komen ook zij op voor het tegengaan van zwerfafval of geluidsoverlast maar de milieukant van duurzaamheid heeft bij hen geen prioriteit. Dat is een bewuste keuze omdat ze, denk ik, inschatten dat hun achterban daar ook weinig prioriteit aan geeft. Dat wil niet zeggen dat mensen die op de PVV stemmen het milieu echt onbelangrijk vinden, maar het is voor hen absoluut niet het belangrijkste thema. Alle andere partijen vinden de noodzaak naar een duurzame samenleving belangrijk alleen verschillen ze in urgentie en tempo.”

Duurzaamheid lijkt dus een interessant gegeven voor de politiek?
“Jazeker, het is voor politici buitengewoon lastig om met alle dilemma’s om te gaan. Iedereen is voor een duurzame samenleving maar dat betekent ook dat je afscheid moeten nemen van bestaande belangen en in sommige gevallen regels moet stellen of belastinggeld moet investeren en dan begint het afwegen tegen andere belangen natuurlijk meteen.”

Is duurzaamheid dan niet eigenlijk gewoon business?
“Duurzame energie, energie besparen, verantwoord omgaan met grondstoffen, dat is zeker business. Het is gewoon geld verdienen, maar het is gelukkig veel meer dan dat. Het vergt namelijk ook een andere manier van samenleven. Een duurzame energievoorziening is deels grootschalig, zoals windparken op zee. Maar die duurzame energievoorziening is ook en vooral heel lokaal. Windmolens, zonnepanelen en aardwarmte met, door en van lokale gemeenschappen.”

Wat waren in jouw periode bij de PvdA-fractie de belangrijke politieke issues aangaande duurzaamheid?
“De energietransitie kreeg de meeste aandacht, maar ook schone lucht, circulaire economie en de sociale kant van duurzaamheid (eerlijke handel en internationale samenwerking) kregen permanent aandacht.”

Is daar volgens jou veel in veranderd?
“Op energiegebied is met het energieakkoord uit 2013 een grote doorbraak ontstaan. Belangrijkste is dat er brede politieke steun is waardoor er stabiel beleid ontstaat. Dat zorgt voor investeringszekerheid en de resultaten zie je nu onder meer bij de groei van wind op land en de mooie uitslagen van de tenders voor wind op zee.”

Waar zijn nog het meeste stappen te maken in jouw optiek?
Lastige vraag, iedereen begint altijd meteen over omzetten van belastingen of verplichten van allerlei zaken. Dat is soms nodig maar niet het hele verhaal. Het is vreselijk complex. Het afwegen van belangen en het nemen van de juiste beslissingen is erg ingewikkeld en de bestaande belangen zijn groot. Er wordt daarom een lange adem gevraagd. Het belangrijkste is de combinatie van lange termijnzekerheid gecombineerd met concreet korte termijnbeleid. Vaak is het één van beide. Maar ik ben optimistisch: er zijn heel veel mensen, bedrijven, politici die heel graag willen. Technisch kan het allemaal, het is nu een kwestie van doorpakken.”

Kalle Brüsewitz
Kalle Brüsewitz (soulchecker.nl) is afgestudeerd in de theaterwetenschappen en kunsteducatie en is werkzaam als freelancer op het gebied van journalistiek en kunsteducatie. Hij noemt zich SoulChecker en zoekt naar dat waar mensen zich geraakt door voelen; in kunst, politiek en religie. Ook werkt hij als coördinator in een Aanloopcentrum voor iedereen die behoefte heeft aan koffie en een praatje.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *