Kunst is slechts een idee (2)

Kunst is dat wat in een museum staat. Kunst is een object; een schilderij, een sculptuur, een boek. Dit kunstwerk komt voort uit de menselijk geest en is gemaakt door de mens. De mens is nou eenmaal het enige wezen met echte emotie heeft en die emotie kan uiten. Kunst is een duidelijk omlijnd gegeven. Maar wat nou als een robot kunst gaat maken? Wie is dan de kunstenaar? Vandaag socioloog Howard Becker.

Wie is de kunstenaar?

In deel 1 van deze blog vroeg ik of robot AARON de kunstenaar is of mens Harold Cohen? Op het moment dat een robot kunst gaat maken, in hoeverre veranderd kunst als begrip ten opzichte van kunst gemaakt door een mens. Is het van belang wie de kunstenaar is en kan een robot een kunstenaar zijn? De Amerikaanse socioloog Howard Becker ziet een kunstwerk als een eindproduct van een productieproces. De ‘kunstenaar’ is totaal onbelangrijk. Het kunstwerk is een samenwerking tussen iedereen die onderdeel uitmaakt van een kunstwereld (‘art world’) en een bijdrage levert aan het werk.

Howard Becker

De kern van de theorie van Becker is dat kunst functioneert in ‘art worlds’. Dit is een verzameling van verbindingen die allemaal evenveel waarde hebben. De producent van een kunstwerk is niet alleen de kunstenaar, maar iedereen die bijdraagt aan het werk. Daarmee doelt hij op de galeriehouder die het werk tentoonstelt, de schoonmaker die het atelier schoonmaakt en iedereen die op welke andere manier dan ook bijdraagt aan de totstandkoming van het werk. Allemaal hebben ze eenzelfde aandeel in het werk. Becker omschrijft zijn ‘art worlds’ als volgt: “Art worlds consist of all the people whose activities are necessary to the production of the characteristic works which that world define as art”. Iedereen die noodzakelijkerwijs nodig is voor de productie van een bepaald werk is onderdeel van een specifieke ‘art world’.

Robot

In deze theorie is AARON een perfect onderdeel van de ‘art world’. Niet AARON of Cohen is de kunstenaar, maar ze zijn het beide wel en niet. Het kunstwerk is de uitkomst van het proces. Het is daarmee een optelsom van alle losse delen. AARON is nodig voor de uitvoering en tot stand koming van het werk, net als Cohen. Kan een robot kunstenaar zijn? Er is in de theorie van Becker geen aanleiding om te denken van niet.

Idee

Dit is slechts één benadering, bekeken vanuit economisch perspectief. Er zijn theorieën die kunst uitleggen in veel abstractere termen. Zij zien een fysiek kunstwerk als een aftreksel van het daadwerkelijke kunstwerk. Dit begint bij Plato en komt verder tot ontwikkeling bij de theorie van Croce en Collingwood. Hierover volgende week meer.

Lees deel 1 van deze blog hier

Lees meer over robotkunst hier

Photo Credit: daniela marialinda arciprete via Compfight cc

Kalle Brüsewitz
Kalle Brüsewitz (soulchecker.nl) is afgestudeerd in de theaterwetenschappen en kunsteducatie en is werkzaam als freelancer op het gebied van journalistiek en kunsteducatie. Hij noemt zich SoulChecker en zoekt naar dat waar mensen zich geraakt door voelen; in kunst, politiek en religie. Ook werkt hij als coördinator in een Aanloopcentrum voor iedereen die behoefte heeft aan koffie en een praatje.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *