Klassieke astrologie

Het woord dat Thomas van Aquino en Bernardus van Clairvaux gebruikten voor meditatie, een bepaalde fase in het gebedsleven was de “consideratio”. Consideratio betekent letterlijk het bestuderen van de sterren. Liever gezegd het schouwen van de sterren. De keuze van dit woord (consideratio) is zeer betekenisvol want de kennis van de sterren is breed en alomvattend en geeft ons het meest zicht op God.

In de Koran staat geschreven: “we zullen hen onze tekenen aan de horizon en in onszelf tonen, opdat het hen duidelijk wordt dat het de Waarheid is”. “Aan de horizon en in onszelf”: niets kan beter de astrologie beschrijven dan deze kleine zin.
Moge onze consideratio, onze studie van de sterren leiden tot het schouwen van de godheid voorbij de sterren. 

Geocentrisch wereldbeeld
De astrologie zoals die tot in de 17e eeuw werd gepraktiseerd verschilt wezenlijk van haar moderne variant. De eerste zal ik vanaf nu Klassieke Astrologie noemen, ze is subtiel, complex en vooral heel pragmatisch.
Voor een goed begrip van haar is het belangrijk te weten dat ze berust op het geocentrisch wereldbeeld van Ptolemaeus (2e eeuw na Chr.) Wat houdt dat wereldbeeld precies in en wat zijn de implicaties voor de astrologie?
In deze optiek (Ptolemaeus) wordt gekeken vanuit de aarde en van het standpunt van de aarde uit. Daarmee bevindt de Zon zich – als het vanouds zichtbare symbool voor God – in het midden. Het centrum van de volgende planetenrij is God of de goddelijke energie:

gfeadcbp 

 Als we nu het huidige wereldbeeld vanuit het zonnestelsel bekijken is het centrum van de planetenrij de aarde.

gfepbdca 

De aarde bevindt zich dus in het midden van de rij met naast haar haar satelliet de Maan (= de vormgever). Het centrum van dit stelsel is de aarde, symbool voor de materiële wereld. In de huidige postmoderne wereld staat het goddelijk-geestelijke niet meer in het centrum maar het materialisme. Heel herkenbaar voor ons.

In het geocentrisch wereldbeeld staat de Zon, God in het centrum. In het heliocentrisch wereldbeeld (de woorden zijn misleidend) staat de aarde, het materialisme centraal.

De Astrologie houdt zich bezig met de mensen op aarde en kijkt dus vanuit de aarde naar het middelpunt, de Zon.  Daarmee is het geocentrisch wereldbeeld meer geschikt dan het copernicaanse wereldbeeld voor de beoefening van de Astrologie. Heliocentrische astrologie zou interessant kunnen zijn voor levenden op de Zon. De vraag of de Klassieke Astrologie daarmee berust op een achterhaald wereldbeeld is niet passend. De huidige wetenschap is namelijk gebaseerd op een louter materialistische, meetbare kijk op de werkelijkheid. De Astrologie althans de Klassieke Astrologie geeft een spiritueel-geestelijke inkijk. Beide wereldbeelden moet je niet door elkaar halen. Een puur geestelijk model laat zich niet inpassen in een louter materialistisch wetenschappelijk wereldbeeld. Precies dat is het probleem van de moderne astrologie in al haar variaties. 

Betekenis tekens van de planeten:

g =  Saturnus

f= Jupiter

d= Venus

p = Aarde

a = Zon

b = Maan

c = Mercurius

e = Mars)

Miek Pot
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *