Klaas van Egmond in Het Vermoeden

Klaas van Egmond (1946) groeide op aan de rand van Leiden, waar zijn vader een bloemenkwekerij had. Hij herinnert zich hoe hij zich als kleine jongen verbaasde zich over de overweldigende natuur en zich afvroeg wat de aard en de zin daarvan was. Deze intense verwondering heeft hem nooit meer losgelaten. Deze week is hij te gast in Het Vermoeden (IKON).

Hij studeerde levensmiddelentechnologie in Wageningen en werd milieuonderzoeker. Na verschillende hoge functies bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu is hij nu faculteitshoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Ook is hij adviseur van de Triodosbank en plaatsvervangend kroonlid bij de SER voor de duurzaamheidagenda. Vanuit het Nederlands-hervormde milieu zocht en vond hij zijn weg in de antroposofie. Daarin boeit hem vooral de schoonheid van de samenhang tussen de verschillende bewustzijnsniveaus. Van Egmond: “Het is onze opgave, ons bewustzijn te ontwikkelen en betere mensen te worden – met de Christusfiguur als voorbeeld.”
Vorig jaar verscheen de tweede druk van zijn boek Een vorm van beschaving. Hierin benadert hij het duurzaamheidsvraagstuk anders dan via het oude actie-reactie mechanisme. Van Egmond plaatst duurzaamheid in een historisch ontwikkelingsperspectief. Dan blijken de klimaatverandering, de uitputting van grondstoffen en de dreigende mondiale financieel-economische crisis alles met elkaar te maken te hebben. Hij roept ons op een gedeeld mens- en wereldbeeld na te streven, waarin tegenstellingen worden overbrugd: “Wij zijn medescheppers van wat er in de wereld gebeurt.”De ‘heilige tekst’ van Klaas van Egmond komt uit De kleine Johannes, van Frederik van Eeden. Ook de kleine Johannes zoekt naar het midden, ver weg van eenzijdige waarheden. Hij leert dat spiritualiteit verbonden kan worden met de “wereld en haar weedom”.Klik hier om de hele aflevering terug te kijken: Uitzend Gemist

HEILIGE TEKST   

Uit: De Kleine Johannes van Frederik van Eeden. (Een soort coming of age roman, een wonderbaarlijk mooi sprookje. Na zijn ontmoeting met Windekind, die hem de schoonheid laat zien, Robinetta, die hem voor het eerst de liefde laat voelen, het contact met Wistik (de alwetende kabouter), en Pluizer en dokter Cijfer (het materialisme en de wetenschap) is Johannes aanwezig bij de dood van zijn vader. Daarna ontmoet hij een onbekende, weemoedige man:)

‘Ik ken u! Ik ken u!’ zeide Johannes.
‘Ik was het, die u deed wenen om de mensen, terwijl gij uw tranen niet begrijpen kondet. Ik was het, die u deed liefhebben, waar gij uw liefde niet verstondt. Ik ben bij u geweest, en gij hebt mij niet gezien, ik heb uw ziel bewogen en gij hebt mij niet gekend.’
‘Waarom zie ik u nu eerst?’
‘Vele tranen moeten de ogen verhelderen, die mij zullen zien. En niet voor uzelf alleen, maar voor mij moet gij wenen, dan zal ik u verschijnen en gij zult mij herkennen als een oude vriend.’
‘Ik ken u. Ik herkende u. Ik wil bij u zijn.’
Johannes strekte de handen uit. Doch de mens wees op het glinsterende vaartuig, dat langzaam voortdreef op de vurige weg.
‘Zie!’ zeide hij, ‘dat is de weg naar alles wat gij verlangd hebt. Een andere is er niet. Zonder die beiden zult gij het niet vinden. Doe nu uw keuze. Daar is het Grote Licht, daar zult gij zelf zijn wat gij verlangt te kennen. Daar!’en hij wees naar het donkere oosten, ‘waar de mensheid is en haar weedom, daar is mijn weg. Niet het dwaallicht, dat gij gedoofd hebt, maar ik zal u begeleiden. Zie nu, gij weet het. Doe uw keuze.’
Toen wendde Johannes langzaam het oog van Windekinds wenkende gestalte af en strekte de handen naar de ernstige mens. En met zijnen begeleider ging hij de kille nachtwind tegemoet, de zware weg naar de grote, duistere stad, waar de mensheid was en haar weedom.Bron: IKON – LUX magazineFoto: The Connectors.nl

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *