Kerkgeschiedenis van Nederland in hoofdlijnen

Overzicht kerkelijke kaart in Handboek Christelijk Nederland

‘In een zijzaal van de Remonstrantse kerk aan de Wolterweg in Hengelo komt men zondag’s om de veertien dagen van 15.00 tot 16.00 uur bijeen voor een overdenking over een religieus-filosofisch onderwerp, begeleid door stemmingsmuziek.’

Volgens het Handboek Christelijk Nederland is de Vrije Gemeente van Religieus Humanisten Twente ontstaan uit de vrijzinnig protestantse traditie. Ze is nu een religieus-humanistische vereniging, waar ‘behalve de eigen voorgangers ook humanistisch raadslieden, vrijzinnige predikanten, boeddhisten, Alevieten, filosofen en (sociaal) wetenschappers voorgaan.’
De Vrije Gemeente van Religieus Humanisten Twente is één van de 648 kerken, gemeenten, samenkomsten en/of vergaderingen die in het Handboek Christelijk Nederland worden opgesomd en beschreven.

Dit handboek geeft een fascinerend overzicht van de kerkelijke kaart van Nederland. Het laat zien dat Nederland één van de landen is met de rijkste schakering aan kerkelijke en levensbeschouwelijke stromingen.
Het boek is geschreven door drs. E.G. Hoekstra en M. H. Ipenburg, die ook het boek ‘Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland’ het licht hebben doen zien, waarvan inmiddels 10.000 exemplaren zijn verkocht.

Hoekstra en Ipenburg hebben vier jaar gespit in de vaderlandse kerkelijke tuin om zoveel mogelijk christelijke groeperingen op het spoor te komen. Zo hebben ze tussen de veertien- en vijftienhonderd adressen aangeschreven, met de vraag of mensen informatie over hun kerk, gemeente of vergadering door wilden geven aan de auteurs. Volgens Hoekstra was de respons op deze actie vrij laag. ‘Op het moment dat je mensen vraagt om de essentie van hun gemeente op papier te zetten, moet er eerst worden gebeden of op zijn minst worden vergaderd door de kerkenraad. Dus dat schoot vaak niet op.’

Ipenburg herinnert zich nog hoe het ging met het boek ‘Wegwijs’, waarin alle godsdiensten en levensbeschouwingen die Nederland rijk is, staan vermeld. Sommige mensen wilden het boek niet in de boekenkast hebben. ‘Je gaat toch niet met je goede boodschap en je adres in één boek staan met groeperingen die bij de anti-christ horen. Dan kan de duivel zo je adres opzoeken.’ Vertegenwoordigers van andere stromingen gaven te kennen dat ze als kerkelijke gemeenten niet in een zelfde boek wilden staan als moslims en hindoes. En met een glimlach vertelt Ipenburg dat er een huisgemeente in Drenthe is die voor de eer bedankte omdat ze vonden dat ze alleen via God mochten groeien en niet door in een handboek te staan.

Hoekstra en Ipenburg hebben lang nagedacht over de titel van het boek. Uiteindelijk kozen ze voor de titel ‘Handboek Christelijk Nederland. Kerken, gemeenten, samenkomsten en vergaderingen.’.

Ze beschrijven in het handboek niet alleen de gevestigde kerken, maar ook de vele christelijke religieuze bewegingen. Over sommige gemeenten is weinig bekend. Van de christengemeente Levend Water in Zwolle wordt slechts vermeld dat het een pinkster-charismatische beweging is die bijeenkomt in Gebouw Jubal onder leiding van haar voorganger J.C.H. Bernard. Interessant is wel dat in het boek het adres van de website van een dergelijke gemeente wordt vermeld. Wie toch wat wil weten over Levend Water kan terecht op www.levend-water.org.

Zo werd ‘De Spinde in Harderwijk’ in 1992 als leefgemeenschap gesticht. In het boek staat vermeld dat drie gezinnen ambulante hulp verlenen op basis van evangelische geloofsopvattingen. Iedereen die maar iets wil weten over christelijk Nederland komt me

Rinus van Warven
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *