Kerkdienst (6)

Een belangrijk onderdeel van iedere kerkdienst is het gebed. In de liturgie van de Protestantse kerk heb je gebeden met ieder een verschillend doel, met titels als ‘drempelgebed’, ‘smeekgebed’, ‘gebed om de Heilige Geest’, de ‘voorbeden’ (waarbij je bidt voor anderen) en ten slotte een gebed dat over de hele wereld in elke Christelijke kerkdienst altijd gebeden wordt: het ‘Onze Vader’.

Dat is letterlijk zo terug te vinden in de bijbel, al zijn er met het vertalen wel wat minimale verschillen ontstaan: de oude Griekse woordenschat was een stuk kleiner dan de onze, dus één woordje kan je vaak wel op zes of zeven manieren vertalen in het Nederlands. Tweeduizend jaar geleden vroegen de leerlingen van Jezus hem: ‘hoe moeten wij bidden?’ en zo is het ‘Onze Vader’ ontstaan. Zo’n oude tekst is natuurlijk niet geschreven in populaire, moderne taal, maar dat hoeft ook niet. Het is een gebed dat ons wereldwijd verbindt met God, met elkaar, en met onze geschiedenis.

Elk gebed is goed, maar als je wilt bidden en niet weet hoe, leer dit dan gewoon uit je hoofd en zeg het zo vaak als je wilt: ‘Onze vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, amen.’

Rini Rikkert
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *