Just Peace; Vertel ons je verhaal van vrede

Jan Schaake – Komend jaar loopt het Oecumenisch Decennium ‘to overcome violence’ (om het geweld te boven te komen) af. Een decennium waaraan ook de Raad van Kerken, de lidkerken en de vredesorganisaties IKV Pax Christi en Kerk en Vrede invulling hebben gegeven via het project ‘Geweld niet gewild – kerken voor veiligheid en vrede’.

In het kader van dit project zijn enkele bijeenkomsten georganiseerd, is een handreiking verschenen en het boek ‘In eigen boezem’. Hoewel het afgelopen decennium vooral in het teken heeft gestaan van terroristische aanslagen en grootschalige oorlogen die, in naam, daartegen werden gevoerd, hebben kerken en kerkelijke organisaties tal van initiatieven ondernomen tegen het geweld. In woord, in daad of door met de onderliggende oorzaken aan de slag te gaan.

Om in 2011 het einde van het Oecumenisch Decennium te markeren, heeft de Wereldraad van Kerken onlangs een eerste versie uitgebracht van een document over ‘Rechtvaardige Vrede’ (Just Peace): ‘Ere zij God en Vrede op Aarde’. In dit document, waarvan rond de zomer een Nederlandstalige bewerking zal verschijnen, ontrolt de Wereldraad een breed, inclusief vredesbegrip waarin niet alleen de afwezigheid van geweld, maar ook het samenleven met anderen en een verantwoord omgaan met de aarde centraal staat.

Deze bredere benadering leidt automatisch tot een bredere probleemstelling van oorlog en vrede. Niet enkel de vraag of en wanneer de inzet van gewelddadige middelen volgens de kerken geoorloofd kan zijn, maar juist ook vragen naar de inzet van middelen die kerken en christenen beschikbaar hebben om zich voor een rechtvaardige vrede in te spannen. Ontmoeting met andere culturen. Inzet voor sociale gerechtigheid in binnen- en buitenland. En natuurlijk de inzet voor duurzaamheid. Vrede met elkaar en met de aarde.

Vanaf de komende Vredesweek (met het thema ‘Naar een nieuw klimaat van vrede’) willen de Raad van Kerken, IKV Pax Christi en Kerk en Vrede graag met u in gesprek over de verschillende ervaringen van kerken om aan dit brede begrip van vrede te werken. Op basis van uw inbreng hopen we ook vanuit Nederland een aantal aansprekende voorbeelden over rechtvaardige vrede in te brengen in het slotdocument van de Wereldraad van Kerken. Maar daarvoor is uw bijdrage nodig: vertel ons je verhaal van vrede!

Jan Schaake maakt deel uit van de projectgroep ‘Just Peace’. Meer over het congres Just Peace in Kingston (Jamaica), zie http://www.overcomingviolence.org/en/peace-convocation.html en Doopsgezind NL12.

Bron: Doopsgezind NL no. 12

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *