‘Iedereen houdt van de verschillen’(1)

Janneke Leerink – Twee seminariestudenten: de een doopsgezind en de ander remonstrants. Maaike de Jong en Evelijne Swinkels liepen het afgelopen jaar allebei stage bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum. Daarin komen onder meer de remonstranten en de doopsgezinden, ondanks de verschillen, samen.

Maaike de Jong
De doopsgezinde Maaike komt uit Amersfoort en is vierendertig jaar oud. Ze groeide op bij de DoReVp-gemeente van Amersfoort, waar ze een grote rol in het jeugdwerk speelde. Na haar opleiding SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) ‎kwam ze in de zorg voor verstandelijk gehandicapten terecht. ‘Voordat ik besloot predikant te willen worden, werkte ik in de zorg. Toch miste ik iets. Bijvoorbeeld: als er iemand stierf miste ik de diepgang. Er werd weinig inhoudelijks mee gedaan. Dus wilde ik predikant worden.’ De veelzijdigheid van het beroep sprak Maaike erg aan. ‘Net als in de zorg ben je bezig met zorg en welzijn. Maar in een bredere zin van het woord. Als predikant ben je begaan met het lichamelijk welzijn, maar vooral ook met het geestelijk welzijn.’

Maaike koos voor de VU en daarmee dus ook voor het doopsgezind seminarium. ‘Ik koos voor de VU omdat de opleiding daar heel divers is. Er zijn veel mogelijkheden om je ook in andere godsdiensten te verdiepen. En omdat ik doopsgezind ben was dit natuurlijk een logische keuze.’ Ze heeft de opleiding dan ook als erg positief ervaren. ‘Daar kijk ik supergoed op terug. Hoewel het wel wat jammer is dat er nu een verandering plaatsvindt in de opleidingsstructuur, waardoor sommige dingen nu wat rommeliger zijn dan normaal gesproken het geval is. Zo is er op dit moment geen docent praktische theologie. Een voordeel van die verandering is dan weer wel dat ik mijn eigen stage mocht regelen. Ik kon nu zelf nadenken over zaken als: ‘Wie wil ik worden? Wat wil ik leren?’’

Evelijne Swinkels
De remonstrantse Evelijne doorliep een hele andere route. Met haar achtenveertig jaar heeft ze twee kinderen, is ze getrouwd en heeft een eigen praktijk in coaching en training op gebied van communicatie, leiderschap en zingeving. Toch wist ze op haar negende jaar al dat ze dominee wilde worden. ‘Ik had een oom die zendeling in Brazilië was. Ik was toen negen jaar oud en dacht: dat wil ik ook.’ Vanwege haar toekomstplannen richtte Evelijne haar studie daar al vroeg op in. ‘Ik kwam uit een artsengezin en mijn ouders stuurden me naar een kakkineus atheneum. Ik begreep meteen dat dat niet handig was, omdat de klassieke talen daar niet werden onderwezen. Mijn ouders wilden mij eerst niet naar het stedelijk gymnasium in Haarlem sturen. Dat linkse bolwerk! Maar na een gesprek met mijn docent werden ze overgehaald.’ 

Een klassieke theologieopleiding volgde. Maar zo zeker van haar zaak als Evelijne vóór haar opleiding was, zoveel vertwijfeling kwam er na de opleiding voor terug. ‘Na de theologische opleiding dacht ik: ben ik niet te jong om nu al een goede predikant te worden? Wat geloof ik eigenlijk precies?’ Van huis uit was Evelijne gereformeerd, maar na haar theologieopleiding werden de twijfels te groot. Ze schreef zich uit bij de PKN. Evelijne werd weliswaar geen dominee op dat moment, maar bleef wel geboeid door theologie. ‘Ik richtte me op de jeugd en ben les gaan geven. Godsdienst, klassieke talen en persoonlijke begeleiding. Ik heb de meest verschrikkelijke pubers voor mijn neus gehad. En dat was zo leuk!’ Toen Evelijne in aanraking kwam met de remonstranten voelde ze zich er meteen thuis. ‘Ik zei: “Ik weet niet eens precies wat en of ik geloof”. Waarop de vrijzinnige remonstranten zeiden: “Dan pas je prima bij ons!” Ik werd lid in Schoonhoven en meldde me aan bij het remonstrants seminarium. Omdat ik op de klassieke theologieopleiding al zoveel gedaan had, is er een speciaal programma voor me gemaakt.’

Foto: Janneke Leerink

Bron: Doopsgezind NL juli 2013

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *