Humanistische Europese KiesWijzer

Het Humanistisch Verbond zet op 2 mei de humanistische Europese kieswijzer KiesWijs.eu online. Daarmee kunnen burgers voor de verkiezingen op 22 mei zien welke partijen zich inzetten voor humanistische waarden in Europa. 

Humanistisch gehalte Europese verkiezingsprogramma’s
Net als voor de nationale verkiezingen in 2010 en 2012 toetst het Humanistisch Verbond verkiezingsprogramma’s op voor humanisten fundamentele zaken. Voor Europa varieert dat van het homohuwelijk, abortus en euthanasie tot duurzame ontwikkeling en een menswaardig vreemdelingenbeleid. Ook privacybescherming, gelijkheid van levensbeschouwing, transparantie van lobbyinvloed en vrije wetenschapsbeoefening zijn onderwerp van onderzoek.

De elf meetpunten komen gedeeltelijk uit de nationale humanistische politieke meetlat en verder uit het Europees manifest van de Europese Humanistische Federatie (EHF). Hoe partijen ‘scoren’ wordt gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s, stemgedrag in het Europees Parlement en hun eigen reactie op vragen van het Humanistisch Verbond.

In de kieswijzer geeft iemand eerst aan in welke mate hij of zij deze punten belangrijk vindt. Vervolgens wordt de uitkomst vergeleken met de aandacht die de diverse partijen die deelnemen aan de Europese verkiezingen er voor hebben.

Kies wijs
Ineke de Vries, directeur van het Humanistisch Verbond: “Humanisten willen dat Europa seculiere waarden hoog houdt, maar niet alle partijen vertrouwen dat Europa toe. Los van de vraag of je voor of tegen Europa bent geeft de kieswijzer een indicatie van wat partijen in Europa willen met humanistische thema’s. Er staat veel op het spel, als het gaat om vrijheid, gelijkheid, zelfbeschikking, én verantwoordelijkheid voor elkaar.”

Het Humanistisch Verbond maakt zich al jaren sterk, ook door politieke lobby, voor medisch-ethische zelfbeschikking, scheiding van kerk en staat, en bescherming van mensenrechten. Internationaal werkt het daartoe nauw samen met de Internationale Humanistische en Ethische Unie (IHEU) en de Europese Humanistische Federatie (EHF).

De Vries: “Politici consequent aanspreken op humanistische waarden en kiezers wijzen op het belang van humanistisch stemmen is belangrijk om een menswaardige samenleving te beschermen en bevorderen.’’

Zie de website waar je op 2 mei de kieswijzer zult vinden: kieswijs.eu

Foto: Pixabay

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *