Hoort God thuis op de openbare basisschool?

PvdA-kamerlid Loes Ypma sprak maakte zich onlangs hard voor godsdienstonderwijs op openbare basisscholen. Waarom zou dit belangrijk kunnen zijn?

Hoort het thuis op basisscholen?

In eerste instantie kan de vraag zijn waarom kinderen over godsdienst zouden moeten leren. De godsdiensten worden immers niet als waarheden gepresenteerd, dat mag althans aangenomen worden aangezien het om openbare scholen gaat. Van praktische kennis vergelijkbaar met rekenen, schrijven of aardrijkskunde is in principe dan geen sprake. Uiteraard komt het wel in de buurt van geschiedenis. Het is niet gemakkelijk de geschiedenis te kunnen begrijpen zonder begrip van religie.

Religieuze diversiteit

Dan blijft de vraag echter: waarom zou religie bijzondere aandacht verdienen en niet slechts als een onderdeel van geschiedenis kunnen worden behandeld? Wellicht is er wat voor te zeggen dat er toch bijzondere aandacht aan wordt geschonken. Te denken valt aan de religieuze diversiteit in de wereld. Er valt wellicht wat voor te zeggen dat er al op jonge leeftijd stilgestaan wordt bij religieuze diversiteit.

Het kan dan geen kwaad bij die diversiteit stil te staan en de verschillende stromingen te benoemen. Het kan een beter begrip opleveren van de huidige toestand in de wereld, en kan wellicht meer opleveren dan een besef van slechts de geschiedenis van de wereld. Bovendien zou het meer begrip jegens andersgelovigen kunnen opleveren.

Een politiek tintje?

Uiteraard is het niet moeilijk ook tegenstanders van dit idee te vinden. Een snelle blik op reaguursels op een artikel over deze kwestie op de site van PowNed kan al weerstand laten zien. Er wordt overigens bij deze reaguursels wel vanuit gegaan dat het onderwijzen van religie noodzakelijk ook betekent dat religie als iets wordt neergezet dat zonder meer goed en mooi zou zijn. Dat hoeft uiteraard niet zo te zijn. Er kan ook juist worden stilgestaan bij religieus conflict tijdens onderwijs over religie. De vanzelfsprekende rooskleurigheid valt te bevragen.

Is religie zonder meer belangrijk?

Toch kan er wel beweerd worden dat religieonderwijs op de basisschool een politieke lading heeft. Er wordt immers wel mee gesuggereerd dat religie een belangrijk onderdeel van de wereld is. Dan gaat het niet zozeer om slechts één religie maar om het gehele fenomeen religie zelf. Het is uiteraard wel de vraag of iedereen werkelijk denkt dat religie als fenomeen zo belangrijk is. Veel mensen zouden juist het belang ervan willen nuanceren. Dit is tegelijkertijd juist, ironisch genoeg, ook een discussie die tijdens religieonderwijs gevoerd zou kunnen worden met kinderen.

Hoort religie thuis in de publieke sfeer?

Het is overigens wel interessant om te zien dat de discussie over of religie een plek moet hebben in de publieke sfeer op veel gebieden gevoerd wordt. Onlangs werd er op Zinweb ook al bericht over een discussie over of de koning in zijn publieke toespraken al dan niet God zou moeten noemen. Daar waren de meningen in de publieke sfeer sterk over verdeeld.

Lees ook het artikel PvdA: godsdienst openbare basisschool verzekeren op de website van Trouw.

Afbeelding: Mediawijzer via Compfight cc

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *