Hoe nu verder? Voorbij het neoliberalisme

Het marktdenken is diep doorgedrongen in de publieke sectoren van onze samenleving: de zorg, het onderwijs, de kunsten, de woningmarkt. De gevolgen verschillen per sector, maar tonen veel overeenkomsten: managers zonder vakinhoudelijke ervaring maken de dienst uit, protocollen zijn in de plaats gekomen van eigen verantwoordelijkheid, het onderling vertrouwen neemt af en de politieke macht is verschoven van burgers naar aandeelhouders. Overal lijkt niet de intrinsieke, maar de economische waarde leidend te zijn.

In zeven avonden ‘Voorbij het neoliberalisme’ zijn verschillende sectoren onder de loep genomen met vakmensen die proberen het tij te keren: huisartsen die de patiënt weer centraal stellen, docenten die hun expertisedomein terugeisen, kunstenaars die zich niet laten regeren door de macht van publieksaantallen en burgers die samen een woningcorporatie opzetten waar ze zelf de scepter zwaaien. Hoopgevende tegengeluiden, die laten zien dat er werkbare alternatieven zijn.

Wat is de rode draad in hun ervaringen? Als we een samenleving willen waarin het algemeen belang en gelijke kansen voor iedereen zwaarder wegen dan individueel gewin, waar zit dan de sleutel tot succesvolle verandering? Avond over deze vragen met Doekle Terpstra, die als topbestuurder in verschillende functies visies ontvouwde over ‘hoe anders’, en Klaas van Egmond, die een boek schreef over de oorzaken van de huidige crisis en over de mogelijke oplossingen.

Klaas van Egmond is werkzaam bij het Utrecht Sustainability Institute en hoogleraar milieukunde en duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht. In zijn recente boek Een vorm van beschaving betoogt hij dat de werkelijke oorzaak van de huidige crisis ligt in het steeds eenzijdiger worden van de maatschappelijke opvatting over ‘wat van waarde is’. Gezamenlijk (her)bepalen wat van waarde is, is volgens hem dus een eerste stap in de goede richting.

Doekle Terpstra is bestuursvoorzitter van Hogeschool Inholland. In eerdere functies was hij onder andere voorzitter van de CNV Vakbond, voorzitter van de HBO-Raad en bondsvoorzitter van de KNSB.

O.l.v. maatschappijfilosofen Robin Brouwer en Tiers Bakker.

Presentatie: Jikke de Ruiter
Datum en tijd: 15 april, 20.00 uur
De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053 WP Amsterdam
Meer informatie en aanmelden op www.denieuweliefde.com

Foto: Paulbe/Wikimedia Commons

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *