Het ware, het goede en het schone

Onze zielen zijn in incarnatie, leren in veel levens hun lessen en worden zich tenslotte bewust van de betrekkelijkheid van de materie.

Bioloog Drs. Aris Otzen uit Hengelo probeert een brug  te slaan tussen de  westerse wetenschap en ede wereld van de spiritualiteit, de oosterse leer rondom yoga, karma en reïncarnatie. ‘Ik weet dat er heel veel controverse is, maar die kloof is te overbruggen. Ik ben erg enthousiast over de wetenschap, het is fascinerend om te zien wat ze aan de universiteiten allemaal uitvlooien, maar ik heb behoefte aan een grote verband en dat verband wordt geleverd door de Indiase filosofie.’

‘De wetenschap is voornamelijk bezig met een studie van het materiële,’ zo legt Otzen uit. De computer is niet in het oosten ontworpen. In het westen wordt te veel naar de materie gekeken, in het oosten ligt de nadruk op de spirituele achterkant der dingen.  Vaak wordt in deze wereld geen doel aan het leven gezien,geen groter verband. ‘De zinsvragen worden in het westen ontweken,’ zo vertelt Otzen. ‘Waartoe zijn wij op aarde?. De oosterse filosofie kan daar wel antwoorden op geven. En er zit ook een andere kant aan. Het oosten houdt zich bezig met de zijnsvragen, de zin der dingen, de betekenis van het leven. ’

Bioloog Otzen kwam met de oosterse denkwereld in contact toen hij ging mediteren. Hij had op een dag van zijn yogadocent gehoord dat er een ultieme, onvergankelijke waarheid bestaat van onze schepping en dat we door middel van een diepe meditatie tot die waarheid kunnen doordringen. Voorafgaand aan de meditatie had Otzen aan de kosmos om een nieuw inzicht gevraagd, waardoor er een verbinding zou ontstaan tussen de moderne wetenschap en de yoga. En dat inzicht kwam, zo legt hij uit.

Toen hij zich met de Indiase filosofie ging bezig houden, kwam hij steeds weer tot verrassende inzichten. ‘Hij verbaasde zich erover hoeveel kennis er voorhanden is in het oosten. ‘Het gaat wel om filosofie. Je krijgt niet direct antwoord op de vraag hoe de anatomie van een kikkervisje eruit ziet, maar je komt er wel achter dat je de verschillende levensvormen naast elkaar kunt zetten en je gaat wel begrijpen waarom de wereld eruit ziet zoals deze eruit ziet.’

Na al deze inzichten stond Otzen voor een fascinerende opgave. Hij wilde een poging wagen om een moderne wetenschappelijke onderbouwing te geven aan het oude Indiase denken. ‘Maar je mag het ook omdraaien. Ik wil graag een spirituele draai geven aan de moderne natuurwetenschap.’
Zo ontdekte Otzen een prachtige parallel tussen oost en west in de wijze waarop de hindoe zowel God als mens aanduidt. In de hindoetraditie is er sprake van het drievoudige Sathyam-Shivam-Sundaram. Letterlijk betekenen deze termen: Waarheid, Goedheid en Schoonheid. ‘Ook Plato heeft deze drie  begrippen  gebruikt als aanduidingen voor de goddelijke natuur van de mens. De Schepper wordt gekenmerkt door het Ware, het Goede en het Schone. Als wij het goddelijke in ons zouden hebben, zouden ook in ons leven Waarheid, Goedheid en Schoonheid altijd hand in hand moeten gaan.’

Volgens Otzen zou de westerse wetenschap er goed aan doen om vooral niet te bang te zijn voor nieuwe ontwikkelingen, zeker nier als die eeuwenoud blijken te zijn. Natuurlijk zijn er steeds weer de trends, de tijdelijke modieuze bevliegingen. ‘Dat laatste kan natuurlijk niet gezegd worden over onze wetenschap, ze bestaat in z’n huidige vorm al weer vier eeuwen.’ Als is dat ook nog maar betrekkelijk kort als je dat afzet tegen de geschiedenis van de mensheid.’ Otzen is tenslotte van mening dat respect voor andersdenkenden van het grootste belang is. ‘Als een natuurwetenschapper stelt dat de evolutie doelloos is, dat magnetiseurs kwakzalvers zijn en of dat ieder medium bedrog pleegt, overtreedt hij de grenzen van zijn onderzoeksterritorium en zijn zijn conclusies niet langer relevant.’

Drs. Aris Otzen, De Evolutie, een stroom van liefde’ is in kleine oplage uitgegeven door de auteur zelf en is (nog) niet verkrijgbaar in de winkel. Belangstellenden kunnen een kijkje nemen op www.spirituelewetenschap.nl om zo met de auteur in contact te komen. 

Bron: Dagblad Tubantia.

Rinus van Warven
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *