Groote Festival (1) Geert Groote en vernieuwde innigheid

Nelleke Boonstra – In het hemelvaart weekend 16-20 mei wordt in Deventer een bijzonder festival gehouden.  Het festival heeft de naam Groote Festival, en is verbonden met Geert Groote, een belangrijk man in de Middeleeuwen. Hij was een inspirerend spreker, hij had veel kritiek op de kerk in die dagen, hij had compassie voor de medemens en hij wilde niet alleen de clerus maar ook de gewone mensen brengen tot vernieuwde innigheid. Uit zijn woorden en daden is de beweging Moderne Devotie ontstaan.

De kernwaarden van het gedachtengoed van Geert Groote zijn nu ook actueel. Er zijn veel twijfelaars die verlangen en gelovigen die twijfelen. Verdieping is nodig. Geert Groote reikt ons hulpmiddelen aan. Wie was Geert Groote en wat kunnen wij nu van hem leren? In drie artikelen zal ik in het kort vertellen wat wij nu ermee kunnen. 

Geert Groote had een grote drijfveer: hij wilde mensen een eigen individualiteit te geven, waarin iedereen zelf verantwoordelijk is voor eigen daden en eigen band met God.  En dat was in de tijd waarin hij leefde niet zo vanzelfsprekend. De taal van de kerk was Latijn, en paters en priesters hadden veel invloed op de gewone mensen. Wat wij van Geert Groote zien, is dat hij getijdenboeken en andere bezinnende geschriften vertaalde of liet vertalen in de spreektaal van die dagen: het Middelnederlands.

We merken aan de geschriften dat hij daarmee aan wilde geven dat mensen zelf de teksten moesten lezen, en komen tot verdieping van het eigen innerlijk.  Ook stichtte hij een leefgemeenschap van in eerste instantie arme vrouwen, die zo de gelegenheid hadden om te leven en werken vanuit een eigen spirituele vorm van samenleven, niet afgezonderd maar midden in de samenleving. 

De vrouwen werden uitgedaagd eigen bezinnende teksten te verzamelen, die hen inspireerden, en deze teksten door te nemen tijdens het dagelijks werk. Rapiaria werden deze teksten genoemd. Het Meester Geertshuis heeft 200 jaar bestaan en vooral in de 15e eeuw veel invloed gehad voor vrouwen die ook wilden gaan leven in een huis van zusters des gemeenen leven. Ook fraters gingen zo samenleven, met hetzelfde leefritme als de zusters.

Tijdens het Groote festival wordt ieder ook uitgedaagd rapiaria te verzamelen voor eigen bezinning.
Tijdens een wandeling door de stad worden rapiaria aangewezen, die te vinden zijn in het straatbeeld van Deventer. Er zullen vespervieringen zijn in de ochtend en in de avond waarin bijzondere teksten van Geert Groote worden overdacht. Bij een sacred dance zullen de deelnemers komen tot hun eigen vernieuwde innigheid in repeterende dansvormen. Ook is er een stille rondgang waarin we meditatief gaan wandelen. En in een theaterspel kunnen mensen via spel komen tot eigen verbinding met geloven en God.  Ook middeleeuwse zang zal een belangrijke rol spelen in deze vier dagen.

Foto: Deventer aan de IJssel

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *