Grijs & trendy

Pieter Post – Niet alleen verkeert de wereld in een economische crisis, ook kerken en gemeenten kennen verliezen. Er is crisis alom. We botsen daardoor tegen grenzen op en gaan zoeken naar krachten die die grenzen weten te verleggen. De grote vraag is hoe gemeenten weerstand bieden tegen deze negatieve spiraal, of positiever, met welke middelen zij de bijbelse boodschap onder deze ontwikkelingen nog weten te ‘verkopen’.

 

Wie besmet is met bijbels geloof, is er onder alle omstandigheden van overtuigd dat er voor de ‘producten’ hoop en vertrouwen geen alternatieve bouwstenen zijn om een betere wereld mee te bouwen, hoezeer de kille berekeningen van kenniseconomie en marktdenken ons ook anders willen doen geloven. Geloof hebben in de bijbelse God en zijn gerechtigheid is per definitie een grensverleggende aangelegenheid, die dwars ingaat tegen de weerbar- stige werkelijkheid van het materiële denken. De huidige tijd vraagt, eist misschien wel, van predikanten en pastoraal werkenden dat zij de ont- wikkelingen in maatschappij en politiek nog scherper op de voet volgen. En zo speuren naar de oorzaken van de lacunes die mens en bijbelse zingeving uit elkaar drijven, en waar de gemeente met haar eeuwenoude verhaal over hoop open vertrouwen in de opstanding, als tussenpersoon bevlogen op weet in te spelen. De gemeente is er per definitie vóór de wereld. De uit de wereld geroepen leerlingen van Jezus belichamen in de kern een oproep om de wereld van zuurstof te voorzien. Daarom staat de ekklesia daar ook middenin.

Betekent dat dat een puffende, zelf naar zuurstof snakkende gemeente, dan zomaar is uitgerangeerd? Die vraag lijkt me passen in de categorie onlogische veronderstellingen, alsof een gepensioneerde te oud is voor werk, of een hoogbejaarde geen lust meer heeft in nieuwe kleren. Daar- mee ontneem je hun elke wil om te leven. Achter elke discontinuïteit schuilt continuïteit, leerde de her- vormde dogmaticus Berkhof in de jaren zeventig in zijn bestseller Christelijk Geloof. Een boek dat menig, ook doopsgezind, leraar op de boeken- plank had en misschien nog wel heeft staan. Discontinuïteit en continuïteit zijn binnen de theologie termen die duiden op de overwinning van een nieuwe wereld op de bestaande oude wereld. Megabegrippen dus en tegelijk visionaire, waar de gemeente op microniveau haar voordeel mee kan doen. En dat in een fase waar voor diezelfde gemeente de eindtijd lijkt te zijn ingeluid, maar die zich daarbij niet neerlegt.

Zelf vierenvijftig en nog volop donkerblond, denk ik ‘grijs’. Dat wil zeggen: mijn tijd vooruit, maar ook trendy, namelijk met de energie van een jongeling. Zo ondergaat de Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond (vdgij) momenteel een ‘kleurspoeling’. Dwars tegen de prognose van 5,5 % ledenverlies per jaar tot 2020 in, zijn nevenruimten uit- gebreid en volledig gemoderniseerd, als podium voor theater, concert, bezinning, tentoonstelling en voor verhuur. Bovendien wordt het plein waar het kerkje nu nog aan ligt, de komende jaren omgetoverd tot een winkelstraat met woningen. De vdgij ziet er naar uit dat dit dan oudste gebouw in het nieuwe hart van Beverwijk nog meer een rustpunt zal worden. Zo wordt er van alle kanten geanticipeerd op een nieuwe toekomst met – wie zal het zeggen – nieuwe mensen. Een toekomst die tegelijk zal uitwijzen of daar zegen op rust.

Aan de vdgij zal het niet liggen Ook de alleroudsten denken hard mee over de toekomst, die zij zelf misschien niet meer zullen meemaken. Zolang oorlog en vrede, sociale gerechtigheid, ‘spiritualiteit’ en uiteraard de bijbel het doperse hart nog raken, als je met andere woorden een verhaal hebt dat klinkt, is er geen enkele reden om aan te nemen dat bij de vergrijzing alles ophoudt.  

Bron: DoopsgezindNL december 2012

 

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *