Goddelijke begeleiding

Het Huis van de Vrede (Almere) geeft plek aan activiteiten die cohesie bevorderen tussen mensen van verschillende achtergronden en religies. Mede-initiatiefnemer is de soefibeweging AISA-NGO. Oprichter Sjeik Khaled Bentounes geeft een beschouwing op goddelijke begeleiding.

Alleen Zijn wil begeleidt ons naar Zijn licht. We zien dat sommigen zich begeven op de weg van het licht en dat anderen het de rug toekeren. Dat is hun lot: God leidt naar Zijn licht wie Hij wil. Voor wie het verlangen naar God heeft is eigenlijk door Hem gekozen. Hij trekt naar Zichzelf toe. Het verlangen, als garant voor deze ontwikkeling, stond al geprogrammeerd in zijn of haar levensweg. Ibn Arabi schreef in deze context het volgende: ‘Volgens de hadith heeft God zijn schepselen in de duisternis geschapen (dhalam), waarna hij ze een beetje beschonk en bestraalde met Zijn licht (nour). Zij die geraakt zijn bevinden zich op de juiste weg en zij die gemist zijn verdwalen. Zij die geraakt zijn door Zijn licht kwamen tevoorschijn op het oppervlak van het wezen en in de ruimte van het bestaan, zoals stof in de stralen van de zon.’

Het goddelijk licht laat zich zien in alle wezens, omdat het Zij is die hun vorm, bewustzijn en gedachten gegeven heeft. Maar het verlangen naar God wordt niet door iedereen op dezelfde manier beleefd en sommigen kunnen het niet beleven. God kiest. Daar bevindt zich de mysterie.

Deze staat van bewustzijn komt zoals het moet komen. Sommigen zullen het waarmaken aan de hand van een weg, anderen hebben geen enkele steun nodig. Maar zowel de ene als de andere moeten het waarmaken. In het domein van het Goddelijke zijn er geen voorwaarden: Hij doet wat hij wil met Zijn schepping. Wij zijn allemaal acteurs van dat licht, maar alleen Hij weet wat de plaats en rol is van eenieder.

Zelfs onze misstappen verhelderen onze weg en geven het betekenis. Ze openbaren ons het Licht

De triestheden en vreugdes die door de mensen heen gaan zijn eigenlijk maar een vorm om Hem te bevestigen. In werkelijkheid heeft dit Licht ons geschapen opdat Ze zichzelf aan zichzelf kan openbaren. ‘Ik was een verborgen schat, en ik wilde gekend worden. Ik heb de schepselen geschapen om gekend te worden.’ (Hadith Qudsi)

Het past om bescheiden te blijven ten opzichte van het geheim van het leven. Zelfs onze misstappen verhelderen onze weg en geven het betekenis. We denken soms dat ze ons verwijderen van het Licht, terwijl ze ons soms juist het Licht openbaren. We kunnen onszelf niet van haar verwijderen. Zij is overal zoals ze zich in ons bevindt! Het gebeurt uitsluitend in momenten van onbewust-zijn dat we ons verwijderd denken te zijn. Sommigen hebben spijt van de door hun genomen misstappen. Toch moesten ze daar door heen! Wellicht op het eerste oog te veroordelen, maar die fouten waren noodzakelijk voor een bewustwording. Een slechte daad vervolgd door bewustwording is meer waard dan een goede daad die hoogmoed opwekt. Voorzichtigheid is geboden alvorens te oordelen. Ibn Ata-Allah (1250-1390) zij hierover: O mijn God, maak van mijn goede daden geen daden die U hekelt en maak van mijn slechte daden, daden waar U van houdt.’

Al onze rituele praktijken en meditatieve inzet kunnen niet meer dan een illusoire bevrediging zijn voor het verstand en een voedselvoorziening zijn voor de arrogantie van het ik. Sjeik Alawi zegt in zijn Wijsheden: Een gebed zonder knieval is meer waard dan een knieval zonder bezieling. De beste praktijk is bescheidenheid. Het gaat erom te leven in de goddelijke aanwezigheid en te bedenken dat God als enige in staat is om ons naar Hem te leiden. Want het is Hij die het verlangen inspireert naar Hem te gaan.

Alles wat van het ego komt kan ons uitsluitend doen dwalen. Het is ook pretentieus te denken dat God zich verdiend, zoals we ons brood verdienen, doormiddel van het gebed, studie of vrijgevigheid. God valt niet te winnen. Hij ontdekt zich in staat van bescheidenheid, eenvoud en loslaten. We kunnen Hem niet bereiken door de toewijding van anderen te imiteren en hun disciplinaire praktijken na te apen. Het is Hij die ons het verlangen in ademt; het middel om naar Hem toe gaan. De Sjeik Abu Said (967-1049) zei: ‘Vroomheid is voorzichtig zijn met je ik. Weg te gaan bij je ik om aan te komen bij Hem’. ‘Zie hier, de weg van jouw Heer, de rechtgeleide weg.’ ‘Er is alleen deze weg, elke andere weg is blindheid. Het is niet de weg van zij die vasten, noch de weg van zij die bidden, noch die van de asceten, noch die van kwezelarij en noch die van hen die constant prosterneren. Het is de weg waar we ons naargelang bevrijden van ons ‘ik’ en het is de rechte weg naar de Heer, als je Hem zoekt.’

Dus, zegt u me dat we niets moeten doen? Probeer het en u zult zien dat u Zijn verlangen niet kunt ontsnappen. De maat houden is noodzakelijk. De meest wijze ‘duikt’ en laat zich dragen, wat niet betekent dat hij niets doet. Hij handelt en laat het in Gods handen.

Ziehier een mooi verhaal in dit verband.

‘Twee broers waakten over hun zieke moeder. Elke nacht zorgde ze om de beurt voor haar en terwijl de ander God aanbad. Op een zekere nacht stond een van de twee erop om nogmaals het gebed uit te voeren om zodoende de andere broer opeenvolgend voor hun moeder te laten zorgen. In het midden van de nacht, in het diepst van zijn gebed sprak de Stem hem aan: ‘Jouw broer is de Zaligheid binnen getreden. Vanaf nu ligt jouw lot in zijn handen.’ Maar hoe dan? Hij stond een sterveling bij, en ik stond in dienst van de Eeuwigheid!’ Jij handelde voor de Liefde van God en Hem ontbreekt niets. Jouw broer stond in voor je moeder daar waar ze werkelijk noodzaak aan heeft.’’

De extreme ascese om zichzelf en anderen iets te bewijzen hoort niet bij de weg. Als ik denk dat ik God verdien door mijn eigen inspanningen, door mijn eigen krachten en deugden, dan is mijn weg tot falen verdoemd. Het is het ego die ons een valstrik zet. Men vertelde de Profeet eens dat een van zijn metgezellen lange vastendagen praktiseerde. De Profeet riep hem op en zei: ‘Heb je mij zo zien vasten? Waarom deze overdrijving (ascese)?

Op 13 oktober 2016 wordt in Huis van de Vrede de 8e editie van de Innerlijke Mens in het Licht van de Koran georganiseerd met als thema: Universeel Bewustzijn.

Foto: Julie °_° Flickr via Compfight cc

Zinweb Redactie
De redactie van Zinweb bestaat uit een team van bevlogen jonge journalisten. De redactie publiceert eigen artikelen of plaatst gastartikelen van experts. Raadpleeg de contactpagina voor een overzicht.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *