Gelukkig heeft de kerk nog toekomst! Tenminste …

Alle kerken in Nederland buigen zich al heel lang en zeer regelmatig over de vraag: heeft de kerk nog toekomst? En zo ja, hoe moet dan de toekomst van de kerk uitzien? Remonstranten proberen een antwoord op deze vragen te vinden op hun beraadsdag op 8 maart in Amersfoort.

Als locatie is gekozen voor De kamers, een succesvol kerkelijk project in de Amersfoortse Vinexwijk Vathorst. Een symbolisch uitstekende keuze want de kerkelijke opbouwprojecten in nieuwe wijken zijn mijns inziens een van de weinige tot optimisme strekkende vormen van een gezonde toekomstige kerk. Omdat de verstarde kerkelijke structuren in gloednieuwe wijken minder macht hebben dan elders, blijkt het mogelijk daar nieuwe oecumenische geloofsgemeenschappen van de grond te krijgen, open voor de maatschappelijke en culturele veranderingen van deze tijd.
De mogelijke punten van verbetering die men doorgaans formuleert om de kerk te revitaliseren hebben sinds jaar en dag langzamerhand bewezen geen blijvende resultaten te sorteren. Meer interessante lezingen, een betere liturgie op zondag, een grotere diaconale inzet en ruimer pastorale zorg, laten we eerlijk zijn: het helpt niet of amper, en voor hele korte tijd.
Dat kan men betreuren maar de feiten liggen er: de kerk, en met name de kerk van vrijzinnige snit, heeft zijn langste tijd gehad.
Grote gemeenten, die nog een volledig pakket aan voorzieningen kunnen bieden, over een gezonde leeftijdspiramide beschikken en voldoende financiën hebben, zullen blijven bestaan. Kleine en middelgrote gemeenten zullen op den duur, na een fase van inkrimping tot plaatselijke werkgroepen of huisgemeenten, geheel verdwijnen. Over minder dan twintig jaar is deze ontwikkeling, statistisch gezien, onontkoombaar.
Nogmaals, dat kan men betreuren, maar dat verandert niets aan de werkelijkheid.
Toch heeft de kerk, gelukkig, nog toekomst! Tenminste, als de kerk haar muren radicaal afbreekt en onverschrokken naar buiten stapt. Want wat is uiteindelijk belangrijker: dat kerkelijke structuren in stand worden gehouden of dat het spirituele erfgoed van een geloofsgemeenschap, in casu de remonstranten, in de samenleving wordt doorgegeven?
Ik opteer voor dat laatste.
Waarom hebben we geen vrijzinnige podcast zoals father Roderick uit Amersfoort, die duizenden jongeren elke dag met zijn columns, overwegingen, preken, filmrecensies en persoonlijke antwoorden bereikt? De e-pastor op zinweb moet nodig zijn werkterrein verbreden en voor langere tijd aangesteld worden! Vertrouwensbanden gedijen niet met tijdelijke aanstellingen.
Waarom bieden de vrijzinnige geloofsgemeenschappen niet gewoon hun voorgangers aan om buiten de kerk zinvolle rituelen rond de belangrijkste momenten van het leven, samen met de mensen die dat wensen, te ontwerpen en uit te voeren?
Waarom worden niet veel meer vaste betaalde krachten ingezet in opbouwprojecten zoals De kamers in Vathorst?
There is a lot work to do out there!
Naar buiten dus!

Christiane Berkvens-Stevelinck

 
Meer artikelen van Christiane Berkvens – Stevelinck bij de Specials van Zinprofiel.
Info over haar werk vindt u op: www.moederoverste.nl

Christiane Berkvens - Stevelinck
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *