Euthanasiewet zorgde niet voor meer euthanasie

In tegenstelling tot wat tegenstanders van de euthansiewet voorspelden is het aantal sterfgevallen door euthanasie niet veel toegenomen sinds de euthanasiewet in 2002 werd ingevoerd. Dat blijkt uit landelijk onderzoek van het CBS. Walburg de Jong van de Nederlandse Vereniging Voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) : “Ik denk dat dit nieuws de huiver die mensen misschien nog hadden over de euthanasiewet heeft weggenomen.”

Tien jaar nadat de wet ‘Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding’ ingevoerd is, blijkt dat de euthanasiewet vooral duidelijkheid heeft geschapen”, zegt NVVE-persvoorlichter De Jong. “Artsen wilden voor de invoering van de wet niet van elkaar weten dat ze euthanasie verleenden en hadden soms de juiste kennis niet om het te doen. Nu wordt nog duidelijker dat er niet zo maar op los wordt gespoten, dat over elke aanvraag en uitvoering buitengewoon goed is nagedacht.”

Uit het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, blijkt dat bij ongeveer zes op de tien overledenen een medische beslissing genomen is rond het levenseinde. Dat gaat meestal om intensivering van pijn- en/of symptoombestrijding. Het kan ook gaan over het niet instellen of staken van een behandeling of het toedienen van een middel om de patiënt te laten overlijden. Onder deze laatste categorie valt euthanasie.

Geen grote stijging
In 2010 was bij 2,8 procent van de sterfgevallen sprake van euthanasie. In 2001 bedroeg het percentage 2,5 procent en in 2005 was dat 1,7 procent. “Vooral mensen uit het buitenland en tegenstanders van de euthanasiewet waren rond 2001 bang dat het aantal euthanasiegevallen zou toenemen na de nieuwe euthanasiewet”, zegt Walburg de Jong, “Die mensen zeiden ‘als je het legaliseert dan is het hek van de dam’. Dat bleek niet waar, want over elke aanvraag en uitvoering van euthanasie wordt buitengewoon goed nagedacht. Mensen doen nog steeds niet ‘zomaar’ een aanvraag.”

Onderzoek
Uit het onderzoek bleek ook dat bij acht op de tien gevallen van euthanasie gaat om mensen met kanker. Daarnaast bleek dat ongeveer 300 patiënten in 2010 zelf een einde hebben gemaakt aan hun leven door bewust te stoppen met eten en drinken nadat een euthanasieverzoek was geweigerd.

Verder blijkt volgens onderzoeker Bregje Onwuteaka-Philipsen dat het aantal gevallen van levensbeëindiging zonder verzoek is gedaald. In de Volkskrant noemt zij als reden een grotere openheid om wensen rond het levenseinde te bespreken. Daardoor is ingrijpen op het laatste moment, als de patiënt niet meer aanspreekbaar is, minder vaak nodig.

Openheid over sterven en het taboe op de dood komt aan de orde in de cursus ‘Uitburgereren doe je zo’ (met Dick Swaab als uw cursusleider) en op de bijbehorende website Uitburgeren.

Bron: De Volkskrant

‘Ongeneeslijk Oud’
In de documentaire ‘Ongeneeslijk Oud‘ volgt HUMAN Ans Nieuwenburg-Bron (93). Deze eigenwijze vrouw ergert zich aan de vermoedheid die haar steeds vaker parten speelt en heeft een besluit genomen: “Ik ben gewoon klaar”.

Lees meer over euthanasie in het dossier zelfbeschikking van de HUMAN.

[bron]

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *