Een met de Ene

Protestanten hebben veel meer met mystiek dan algemeen wordt aangenomen. Altijd zijn er protestantse denkers, dichters en stromingen geweest die ruimte gaven aan het mystieke verlangen naar eenheid met de Ene, ook in de twintigste eeuw. Tegelijkertijd hebben ze er ook vaak hun kritische vragen bij gehad. Dit boek laat zien hoe de Nederlandse protestantse mystiek zich in de twintigste eeuw ontwikkelde. Denkers als Abraham Kuyper, Aalders, Miskotte, Van Ruler, J.H. Bavinck en vele anderen passeren de revue. Maar ook dichters als Henriette Roland Holst, Willem de Mérode en Maria de Groot. De auteur geeft zo een representatief beeld van de veelheid aan visies op en beleving van mystiek in de verschillende protestantse stromingen.

De presentatie
De presentatie zal plaatsvinden op woensdag 18 september a.s. in de Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden. Op de feestelijke presentatie van dit boek, die in samenwerking met het Friesch Dagblad wordt georganiseerd, zal Jan de Vlieger van uitgeverij Skandalon het eerste exemplaar aan de auteur aanbieden. Vervolgens geeft ds. Hinne Wagenaar van het project Nijkleaster te Jorwerd een persoonlijke impressie van dit boek en houdt Kick Bras zelf een lezing over mystiek bij Maria de Groot. Deze dichteres en theologe die in Woudsend woont en werkt is een van de personen die in het boek worden behandeld.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje. Uiteraard kan men het boek door de auteur laten signeren. Deze avond is Een met de Ene met € 5,50 korting verkrijgbaar: € 27 in plaats van € 32,50.

De avond begint om 19.30 uur en zal ongeveer 21.30 uur afgelopen zijn. De entree is gratis.

Voor meer info over het boek en mogelijkheden om het zonder verzendkosten te bestellen klik hier.

Kick Bras
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *