Een 'goed' ritueel transformeert

Steeds meer mensen kiezen ervoor om belangrijke momenten in het leven te markeren met een ritueel. Ritueelbegeleiders bieden hierbij de helpende hand. In de komende weken leest u iedere dinsdag en woensdag op Zinweb een artikel over rituelen.

Vandaag aan het woord: Willemijn Jonkers

In levensbeschouwelijke tradities kunnen ruwweg drie typen wegen van bevrijding en heil onderscheiden worden.

Ten eerste de weg van het loslaten, zoals bekend uit bijv. het boeddhisme. Ten tweede de weg van de acceptatie: ‘er is wat er is’. Deze houding vindt men bijv. in de Veda’s. Ten derde de weg van de transformatie: gepoogd wordt middels interventies een verandering te bewerkstelligen.

Rituelen vallen onder de laatste stroming. Zij zijn het middel bij uitstek dat ingezet wordt om veranderingen in het leven in goede banen te leiden en om, waar mogelijk, zelf van invloed te zijn op de loop der gebeurtenissen. Zij zijn het antwoord op die krachten in het leven, waaraan de mens lijkt te zijn overgeleverd. Bij een goed ritueel ervaart men derhalve twee zaken: het gevoel zinvol bezig te zijn en actieve overgave. De werking van een ritueel is meestal pas na afloop te benoemen en vaak niet eenduidig. Bij een goed ritueel komt men er anders uit dan men er in is gegaan. Bijv. gelouterd, krachtiger, blij, opgelucht of verwonderd.

Wat betekent ‘goed’ in dit verband en in deze tijd? Ten eerste dat het ritueel aansluit bij de behoeften van hen die het uitvoeren, bijv. ‘aandacht schenken aan de diepere betekenis van onze liefdesverbintenis’. Ten tweede dat de intentie van de uitvoerenden helder is: ‘een ceremonie waarbij ook onze zielen aan elkaar verbonden worden’.  Ten derde is het van belang dat elke aanwezige zich deelgenoot weet aan het gebeuren. Woorden, gebaren en symbolen zonder enige connectie met onze geestelijke taal en cultuur kunnen vervreemdend werken. Tegelijkertijd moet de vorm en inhoud van het ritueel bij de eigenheid van, in dit voorbeeld, het bruidspaar passen. ‘Wij hebben elkaar ontmoet op een dansavond en wij zouden graag die muziek draaien’. Dit maakt eigentijdse rituelen persoonlijk en daardoor geschikt voor persoonlijke transformatie. Zo kan in de voorbereiding voor een huwelijksceremonie de rouw over een overleden familielid worden meegenomen.  Ten laatste: een goed ritueel vereist authenticiteit. Dit wordt door alle aanwezigen samen tot stand gebracht.

Er ontstaat een sterk gevoel van verbinding gezamenlijk hetzelfde te zien, te horen en te doen maar er wel een eigen beleving bij te (mogen) hebben. Dat inspireert. Misschien gelooft iemand nu weer in het bestaan van liefde, misschien leggen twee anderen hun ruzie bij… Door oprecht aanwezig te zijn bevestigen de gasten voor het bruidspaar de waarheid van hún liefde. En het bruidspaar zelf? Zij zijn aan elkaar verbonden en hoewel het eerst niet nodig leek om iets toe te voegen aan hun relatie, heeft deze zich door het ritueel verdiept en dus toch veranderd…. De liefde vieren is haar vermeerderen!

Willemijn Jonkers is theoloog, coach en ritueelbegeleider
Info: www.ceremoniecollectief.nl

 

RSS

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *