Duurzaamheid in de praktijk

‘Denk na en doe voorstellen om binnen de doopsgezinde gemeente Aalsmeer de duurzaamheid op het gebied van energieverbruik, milieu, financiën en relaties te verbeteren.’

Erica de Ridder – Deze opdracht werd in maart 2010 door de kerkenraad gegeven aan een speciaal daarvoor opgerichte duurzaamheidscommissie. In Aalsmeer leefde al langer het idee dat er méér kon worden gedaan met dit belangrijke thema. Naast de al aanwezige aandacht voor het werk van de Wereldwinkel en Fair Trade en het ondersteunen van acties van Amnesty International, was er ook behoefte aan inbedding van ecologische duur-zaamheid in het denken en doen van de gemeente.

Inventarisatie en besluitvorming
Het eerste jaar werd gebruikt om de bestaande situatie in kaart te brengen. Met behulp van de Mondiale Voetafdruk-methode voor kerken, opgesteld door De Kleine Aarde, inventariseerden we de activiteiten binnen het kerkgebouw, het aantal mensen dat er gebruik van maakt(e), de oppervlakte van de terreinen en gebouwen, het energie- gebruik, papiergebruik, schoonmaakmiddelen en vervoer. Daarna bere- kenden we onze ecologische voet- afdruk. Schoonmaakmiddelen ver- duurzamen was eenvoudig, want de kosteres was en is met overtuiging lid van de commissie. Op het gebied van energieverbruik volgde al snel een sprong voorwaarts door over te stap- pen naar ‘groene’ stroom en ‘groen’ gas. Dat tezamen leidde tot een goed zichtbare verduurzaming die relatief eenvoudig te verwezenlijken was.
Vervolgens heeft de commissie een energieonderzoek laten uitvoeren om een deugdelijk en professioneel onderbouwd advies te krijgen over hoe de kerkzaal en de bijgebouwen met minder gas en elektriciteit toe zouden kunnen. Dat adviesrapport is inmiddels klaar en vormt nu de basis voor allerhande besluiten: vervangen we een kapotte ketel, of gaan we de thermostaten beter inregelen zodat we met een ketel minder kunnen? Gaan we bij de restauratie van het orgel over op een andere, meer duur- zame verwarming van de kerkzaal? Vervangen we de altijd brandende nooduitgang verlichting voor veel zuiniger led verlichting? Op basis van de geschatte terugverdientijden van deze investeringen kan besluit- vorming totstandkomen.

Proactief
De commissie ziet zichzelf vooral als een denktank en informatiecentrum, en voorziet de kerkenraad en andere commissies van gevraagd – en soms ook ongevraagd – advies en informatie. Het heeft even geduurd voordat een vorm gevonden was. De commissie doet nu suggesties en zoekt naar duurzame alternatieven. Beslissingen neemt ze niet; die laat ze graag over aan de mensen die in een breder verband hun steen bijdragen aan de organisatie van de kerk. Ze is geen ‘milieu-politie’, maar heeft wel een open oor voor zaken op het gebied van duurzaamheid die leven binnen de gemeente. In de ledenvergadering is op verzoek van de kerkenraad inmiddels als beleid vastgesteld dat het duurzaamheidsaspect een hoge prioriteit krijgt bij het nemen van beslissingen in de gemeente. Met name bij veranderingen binnen het kerkgebouw zal naast prijs en kwali- teit ook duurzaamheid worden meegewogen.

Klaar?
Nee, nog lang niet. Het thema energiegebruik is inmiddels een stuk verder gekomen, maar op de terrei- nen financiën en relaties is mogelijk nog veel te winnen. Onderstaand citaat komt uit een van de verslagen die voor iedere belangstellende te lezen is op de website van de doops- gezinde gemeente Aalsmeer: Creativiteit en doorzettingsvermogen zijn zaken die steeds weer gevraagd worden van onze commissieleden. We hebben een manier van werken ontwikkeld waarin ieder zijn/haar eigen inbreng heeft. Het feit dat we hier binnen de kerkgemeenschap ruimte en waardering voor krijgen maakt dat we ons ‘werk’ graag doen.

Klik hier voor dit citaat en meer.

Bron: DoopsgezindNL 2012

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *