De drie goudklompjes van de Gelovige mens

De drie goudklompjes van de Gelovige mens

Vraag uzelf eens af wat het meest waardevolle in uw leven is? U zult op iets uitkomen waarvan u houdt, en dit zal hoogstwaarschijnlijk een dierbaar mens zijn. Een overdenking door Tom Rijken.

Ja er kan iets in uw leven zijn, dat u heel dierbaar is. En dit dierbare ligt meestal in de relatie met een mens, met een ander wezen. Wat u dierbaar is zal ook stralen, er straalt iets mooi vanuit, al zijn het alleen al de ogen, een wijze van kijken, een houding van de ander.

Rond de zingeving van het leven komen wij dus uit, dat wij delen met een ander. We delen wat ons dierbaar is. Vanuit wat ons dierbaar is, komen we in een vervolgstap uit bij wat ons leven inhoud geeft. Nu deze inhoud ligt op het terrein van wat ons is overgedragen in ons leven. Onze ouders, oma en opa, noem maar op hebben geduid wat waardevol is voor ons als mensen in het nu.

Wat waardevol is, is onze geloofsplek, daar waar wij spiritualiteit beleven, daar waar wij gevoed worden in ons geloofsleven. Diep in mijn kern wil ik aangesproken worden door iets wat het profane overstijgt. Nu, dat wat het profane overstijgt zijn de drie goudklompjes die ons worden aangeboden, naar de relationele verbanden die er met de ons meest dierbare mensen kunnen zijn.

Verhalen helpen om ons leven te duiden

U weet dat het edelmetaal Goud heel waardevol is. (Per gram heeft het op dit moment een waarde van 35 euro.) Dus goud is heel bijzonder, bovendien is het nog mooi ook, en heeft de eeuwen door, haar waarde behouden. De euro kan haar waarde verliezen, maar Goud heeft dat tot nu toe nooit gedaan. Vandaar dat ik met het beeld, met de metafoor van de drie goudklompjes wil spreken. Waar bestaan deze drie goudklompjes nu uit – waar hebben we het eigenlijk over! De drie heel bijzondere waardevolle elementen die ons worden aangereikt zijn:

a. Verhalen.
De verhalen van de bijbel zijn prachtige behulpzame verhalen die het voor ons dragelijk maken om ons leven te duiden. Of het nu het verhaal van Abraham is die in het leven onderweg is en niet weet waar hij uit zal komen, maar zijn weg in vertrouwen gaat, of dat het Mozes is die een innerlijke stem hoort en gaat. Of dat het nu Jezus is die zijn weg tot de dood toe in geloofsgehoorzaamheid gaat. Wij hebben verhalen nodig, verhalen die helpen om ons leven te duiden. Bij kleine kinderen beginnen wij al met verhaaltjes te vertellen. Dit gaat de hele kindertijd door. En in de volwassenheid zie je mensen ook weer de zoektocht maken naar verhalen. Ja, verhalen zijn essentieel.

b. Riten en symbolen.
Prachtige symbolen van een kaars aansteken tegen het duister. Een vuur laten branden als teken van hoop, in een samenleving waarin mensen van elkaar vervreemden. Ik zeg het heel vaak, ik zal een kaarsje voor je branden. Eigenlijk zeg ik dan ik zal voor je bidden, en je opdragen aan God. Ik wil een beschermende zegen voor je uitspreken, en symboliseer dat met een kaarsje dat mag branden.
Of ik denk aan de geboortedankzegging – zegen / symbool en kracht.
Of ik denk aan de doop, teken van nieuw begin en verbondenheid.
Of ik denk aan het trouwen in de geloofsgemeenschap, waarbij het echtpaar om een zegen over hun relatie vraagt.
Of ik denk aan een verjaardag vieren, wat ook een ritueel van dankbaarheid is.

c. Gemeenschap / fellowship.
Binnen de Geloofsgemeenschap vormen wij een geloofsband die bijna familiair is. Een band waar mensen naar elkaar omzien. Een verbondenheid omdat wij van zondag tot zondag in de kerk zitten, met elkaar, tijdens de koffie, over het verhaal praten. Velen van u komen gewoon, omdat het een heerlijk uurtje is met bijzondere mensen om u heen. Mensen met wie u zich verbonden voelt. Met wie u fellowship beleeft.

Drie waardevolle goudklompjes in onze geloofstraditie. Deze waardevolle geloofstraditie mogen wij gestalte geven en ons niet neerleggen bij de stemmen, dat het alsmaar minder wordt in onze traditie. Dat wat wij hebben is Goud waard, maar vertaal het ook, maak het zichtbaar. Laat de verhalen horen, laat de symbolen zien, laat de fellowship stralen. Verhalen dat het met de kerk minder wordt, ja – op plaatsen waar de verhalen, riten en fellowship niet meer gedeeld worden, daar waar het dogmatische en institutionalisme is toegeslagen, daar hebben mensen het mee gehad. Daar waar men elkaar meet met het oordeel of men wel voldoende geloofd.

Alle teksten uit welke religieuze stromingen die in de richting van het goede wijzen mogen ons kracht geven op ons levenspad

Abram werd geroepen, hij hoorde een stem.
God zij tegen Abram: “Ga uit je land, uit je familie, uit je vadershuis, naar het land dat ik je zal laten zien”.
Abram heeft een stem gehoord en luistert naar de stem voor de hem tot dan toe onbekende God. En hij gaat. Onze innerlijke geloofsstem horen en op weg gaan. U zult zeggen, maar ik hoor niet zo duidelijk als Abram een stem. O nee, luister maar eens heel goed naar uw innerlijk stem, naar de stilte, dan zult u de stem ook horen. De stem horen en gaan ……. waag het maar.

Met toewijding aan de bron van het leven onderweg zijn
Er is een universele bron, er is een krachtenveld om mij heen die mij en u en heel de mensheid wil inspireren. Het krachtenveld van liefde en goedheid, daar wil ik mij door laten inspireren. Alle teksten uit welke religieuze stromingen die in deze richting van het goede wijzen mogen ons kracht geven op ons levenspad.

Dat op de plaatsen waar u woont en leeft, de verhalen, symbolen en fellowship zichtbaar worden, in dat u dankbaar bent voor het leven, dat u van de mensen houdt die u in uw leven op uw levenspad zijn gekomen. Daar vrede brengende aanwezig zijn – dat is een hele opdracht. Dat maakt dat wij niet neerzitten bij het verdriet van het doodmakende, dat wij niet neerzitten bij aanslagen die om ons heen gebeuren. Nee, wij komen vanuit het licht wat er is, van de vrede die ons wordt gegeven om te werken aan het goede, aan de opvang van vluchtelingen, aan een wereld waar het goed is. En daarbij blijven wij van week tot week bij elkaar komen op plekken van geloof. We doen dit omdat er een innerlijke stem is die ons drijft, de stem van de Eeuwige die ons in beweging brengt. Op die weg wens ik u toe, om met de drie goudklompjes onderweg te zijn.

Tom Rijken
Tom Rijken is doopsgezind predikant bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap te Hilversum. Daarnaast is hij actief als coach en mediator. Samen met enkele anderen heeft hij het platform voor Church Mediators opgericht.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *