Doopsgezinden organiseren studiedag over tijd

Het Seminarium van de doopsgezinden en de ADS organiseren een studiedag over het doopsgezinde jaarthema 2013/2014 TIJD. Deze dag vindt plaats op dinsdag 24 september 2013 van 10.00 tot 15.30 uur in de bibliotheek van de ADS in Amsterdam en is bestemd voor predikanten, pastoraal werkers, studenten en geïnteresseerden.

Het ochtendgedeelte Tijd en levenskunst – het boek Prediker wordt geleid door Christiane Karrer-Grube, docent bijbelse theologie. Voor wie in de bijbel op zoek gaat naar woorden over tijd, is het boek Prediker een ‘must’. Het boek heeft mensen van alle tijden weten te boeien met zijn kritische wijsheid. Deze houdt een verrassende kijk op de meest essentiële levensvragen in die ook anno nu tot gesprek inspireert.

Veel belangrijke aspecten van wat tijd in het leven van een mens betekent, komen daarbij aan bod: Hoe ga je om met het lot, met sterfelijkheid en toeval? Wat is in alle wisselvalligheden van blijvende waarde? Is er doel en betekenis te herkennen in de tijd? Wat is in de jou gegunde tijd een goed leven? Hoe verbind je werken en genieten van het moment?

Programma:
1 Inleiding in het boek Prediker en het thema tijd (lezing)
2 Gesprek over geselecteerde teksten uit Prediker (in groepen)
3 Visie van Prediker op tijd en levenskunst – onze eigen visie op tijd en levenskunst (gesprek met allen)
4 In context: hoe zijn deze visies te plaatsen binnen (bijbels-)theologische verbanden? (informatie en gesprek)

Het middagprogramma start met Stil de tijd of ritme in de tijd? onder leiding van Machteld Stam, consulent gemeenteopbouw van de ADS.

In onze moderne wereld lijkt de balans in ons leven verstoord te worden door de tijdsdruk. Er bestaan verschillende opvattingen over hoe we met de tijd kunnen omgaan. Joke Hermsen, filosofe, maakt in haar boek Stil de tijd een onderscheid tussen kloktijd en innerlijke tijd. De kloktijd jaagt ons op en zorgt voor stress. Hermsen pleit ervoor dat we meer ruimte in ons leven creëren voor innerlijke tijd, het stil zetten van de tijd. Daartegenover staat de visie van Marli Huijer, arts en filosofe. Zij pleit ervoor om door ritme meer evenwicht te vinden in de indeling van onze tijd. Tijdens de studiedag nemen wij de tijd om aan ritme en stilte betekenis toe te kennen.

Het middagprogramma wordt afgesloten met het onderdeel Wie is die man (m/v) die zondag op de preekstoel staat?door Joke van der Heide, consulent jeugd- en jongerenwerk van de ADS.

1. Over zichtbaarheid en betrokkenheid bij kinderen en jongeren in de gemeente;
– De rol van de predikant bij kinder- en tienerwerk
– Samenwerking met leiding van de kinderkerk/tienerwerk
– Rooster/thema
– Theologische toerusting
2.Een oefening in een werkvorm met het thema TIJD met kinderen

Voor deelname aan deze studiedag is opgave noodzakelijk bij het secretariaat van de ADS: ads@doopsgezind.nl | 020-6230914. De kosten bedragen 5 euro. Voor een lunch wordt gezorgd.

Afbeelding: Jer101jer/wikimedia commons

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *