Doopsgezinde jongeren voor (Master)Peace

MasterPeace is een nieuwe, positieve, internationale vredescampagne die met muziek, kunst en evenementen miljoenen mensen en bedrijven actief betrekt bij het terugdringen van gewapende conflicten en het bouwen van vrede. Op 21 september 2014, de Internationale Dag van de Vrede, organiseert MasterPeace verschillende vredesconcerten en evenementen in meer in dan 60 landen verspreidt over de hele wereld.

Deze concerten en evenementen zullen de vrede vieren en aanzetten tot interculturele dialoog en conflictpreventie. Naast alle kleinere evenementen is er één overkoepelend concert in Istanbul (Turkije). De enige stad die een brug tussen twee continenten vormt en zo oost en west samenbrengt. Kaarten voor het concert zijn alleen te verdienen door vredesactiviteiten te organiseren of er aan deel te nemen.

De doopsgezinde jongerenorganisaties vinden dat de deelname van een vredeskerk als de Doopsgezinden niet mag ontbreken. Daarom zetten zij zich een jaar lang in voor MasterPeace. De aftrap was op het startweekend in Giethoorn (21 september 2013), waar een lipdub (playback-muziekvideo) is gemaakt.

Daarnaast staan onder meer de volgende activiteiten op het programma:
– Voorgaan voor de Vrede | 4 mei. Op vele plaatsen in doopsgezind Nederland staat de kerkdienst in het teken van vrede en/of MasterPeace. In een aantal van deze diensten gaat een jonge lekenpreker voor. 
– Vrete voor Vrede | 24 mei. Een benefietdiner in de Doopsgezinde Kerk in Groningen, met vermaak ten gunste van MasterPeace. U wordt van harte uitgenodigd een avondje te komen genieten.
– Fietsen voor Vrede | 9 juni. Tweehonderveertig kilometer fietsen, twintig fanatieke doopsgezinde jongeren gaan de fietselfstedentocht doen. Diverse Friese gemeenten langs de route voorzien de jongeren van water, krachtvoer en de nodige aanmoediging. Uiteraard kunt u de fietsers sponsoren, individueel of als groep.

Het streven is om € 5000,- voor het werk van MasterPeace binnen te halen en, nog veel belangrijker, 5000 mensen actief te betrekken bij onze activiteiten en te bereiken met onze vredesboodschap. We willen u dan ook van harte uitnodigen, jong en oud, om mee te doen en/of ons te ondersteunen. Door deel te nemen aan onze activiteiten, óf door (in uw gemeente) een eigen actie op touw te zetten. Alles kan, zolang er geld mee wordt opgehaald en er mensen worden bereikt.

Wanneer u een eigen actie opzet, mail dit dan naar masterpeace@doopsgezind.nl, zodat uw activiteit in het overzicht meegenomen kan worden en er in september een gezamenlijk bericht kan komen over wat er allemaal is gedaan en hoeveel geld daarmee is opgehaald.

De actie financieel steunen kan via IBAN NL19 ABNA 024 34 93 886, t.n.v. de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Doe dit wel onder vermelding van ‘MasterPeace’, zodat uw bijdrage op de goede plek terecht komt.

Vragen, opmerkingen of ideeën? Mail: masterpeace@doopsgezind.nl.

Meer informatie
– Internationale website MasterPeace | klik hier
– Nederlandse website MasterPeace | klik hier
– Lipdub doopsgezinde jongeren startweekend 21 sept 2013 | klik hier(YouTube)

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *