De vraag of god bestaat…

De vraag of God bestaat is, zo lijkt het de theoretisch en sociaal psycholoog Kees Alders, volkomen irrelevant zolang nog niet duidelijk is wie of wat God is: ‘Want wat heeft het voor zin te discussiëren over het bestaan van iets wanneer we geen overeenstemming hebben over wat het is? Meer dan een filosofische en wetenschappelijke nonsensdiscussie kan dat niet opleveren.’

In de zevendelige serie Moraal zonder religie probeert Alders er tevens achter te komen of er zoiets mogelijk is als een moraal zonder religie. In het eerste deel, op het blog van Sargasso, stelt hij dat de klassieke interpretatie van het christendom, maar ook van het joodse geloof en de islam, ongeschikt is als fundament voor een moderne moraal.

‘De gewoonte van deze religies een groot deel van de menselijke neigingen af te keuren zorgt er tot op de dag van vandaag voor dat nog steeds veel mensen niet vrijelijk kunnen beschikken over hun eigen lichaam, hun eigen leven, en hun eigen dood. Het idee van het bestaan van absolute zonden en de mens als een tot zonden geneigd wezen daagt daar ook toe uit.’

In het tweede deel definieert hij zijn eigen (on)zekerheden en geloof. Hij beredeneert vervolgens waarom het feitelijk onzinnig is te roepen dat God niet bestaat.

‘Er wordt kennelijk al snel over een God gesproken waar mensen zich afvragen wat de reden, de samenhang en of de zin van alles moet zijn, en hoe zij zich tegenover de wereld om hen heen dienen te verhouden. Deze vragen worden vervolgens beantwoord met behulp van een God. Maar is God daarmee een verklaring, of is hij alleen nog maar de gepersonifieerde vraag? Door het uitspreken van het woord “God” zelf zijn de voornoemde vragen natuurlijk nog niet beantwoord. Het blijven vragen.’

In het derde deel stelt hij de vraag wat nu eigenlijk de functie is van religie. Hij vergelijkt dit met de wetenschap en de filosofie.

Natuurlijk zijn er veel mensen die deze vragen ontwijken. Maar wie niet durft te zoeken naar de zin van alles en de betekenis van goed en kwaad is of gedoemd tot blinde slaafsheid aan een opgelegde moraal, of tot richtingloosheid. Het eerste kan ertoe leiden dat iemand wordt ingezet voor zaken die hij in het diepst van zijn hart verfoeit, en dus tot ongeluk. Het laatste leidt tot zaken als materialisme, egocentrisme, een leven vol onvrede, depressie en angst voor de dood. Kortom, een leeg leven. Geen prettig vooruitzicht.’

In het vierde deel, van 6 januari jl., verlegt Alders (pseudoniem: Klokwerk)de aandacht naar filosoof Nietzsche die beroemd is geworden met zijn verklaring dat God dood zou zijn.

‘Natuurlijk zijn er veel mensen die deze vragen ontwijken. Maar wie niet durft te zoeken naar de zin van alles en de betekenis van goed en kwaad is of gedoemd tot blinde slaafsheid aan een opgelegde moraal, of tot richtingloosheid. Het eerste kan ertoe leiden dat iemand wordt ingezet voor zaken die hij in het diepst van zijn hart verfoeit, en dus tot ongeluk. Het laatste leidt tot zaken als materialisme, egocentrisme, een leven vol onvrede, depressie en angst voor de dood. Kortom, een leeg leven. Geen prettig vooruitzicht.’

Volgende week het vijfde deel van Moraal zonder religie waarin Alders beredeneert dat er juist meer moreel houvast te vinden is in een wereld zonder absolute waarheid dan in een wereld met.
De weken daarop volgen deel 6 en 7. Aanrader.

 

Kees Alders
Panterachtige verschijning uit de Amsterdamse binnenstad. Afgestudeerd als theoretisch en sociaal psycholoog houdt Klokwerk zich de tien jaar daarna met name bezig met projectmanagement van communicatieprojecten en bij reorganisaties. Tegenwoordig heeft hij een eigen onderneming in webdesign: Klokwerk-design. Daarnaast is Klokwerk altijd actief geweest in de lokale- en bedrijfspolitiek, en schrijft hij voor verschillende redacties. Houdt zich daarnaast in de multi-mediagroep Postbanaal bezig met muziek, en alsof dat nog niet genoeg is probeert hij zich in zijn vrije tijd salsa en Spaans aan te leren. 

Paul Delfgaauw
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *