De rol van religie

Het is nogal wat: een abonnee leest een artikel in zijn blad en wordt daar zozeer door geraakt dat hij besluit de pen ter hand te nemen (ja, menige VolZin-lezer weet nog wat het is om een echte brief te schrijven) dan wel zich achter de tikmachine of computer te zetten, om met een doordacht betoog in verzorgd Nederlands zijn bijval of afkeuring te uiten. Vaker dat laatste dan het eerste, overigens. 

Aldus waren wij verheugd door de vele reacties op het portret van Huub Oosterhuis door Nynke Sietsma in de vorige VolZin. Een aantal van die reacties leest u in de brievenrubriek op pagina 33. Oosterhuis heeft onder de ingezonden briefschrijvers meer aanhangers dan tegenstanders, bleek al snel. U viel vooral over de reacties op Oosterhuis van de theologen Erik Borgman en Frank Bosman. Kort door de bocht geformuleerd stelden zij dat Oosterhuis zich te druk maakt over de slechtheid in de wereld en te weinig oog heeft voor het goede. Plus: Oosterhuis’ gedachtegoed zou achterhaald zijn, associaties oproepen met ‘SP-spruitjeslucht’ en ‘jaren zestig’.  
Opvallend in de reacties van de briefschrijvers was dat zij op hun beurt Borgman en Bosman verweten zich benepen, zelfgenoegzaam en kleingeestig op te stellen. Een enkeling verweet VolZin de kritiek van de twee Tilburgse theologen überhaupt te plaatsen. 

Los van de formuleringen gaat het hier om botsende opvattingen over de rol van religie, over wat je als gelovige in deze wereld te doen staat. Roept je religie je op tot actie of tot contemplatie? Tot verzet tegen onrecht of tot zien dat deze wereld al goed ís. En behoort theologie in relatie tot de maatschappij nu een initiërende of een volgende rol te spelen? 
Over deze zaken gaat het gesprek verder. De Nieuwe Liefde en VolZin organiseren op woensdag 7 november onder de titel ‘Messiaanse traditie vandaag’ een debat met Huub Oosterhuis, Erik Borgman en Frank Bosman. Waar anders dan in Oosterhuis’ eigen centrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam. In de komende nummers van dit blad en via volzin.nu zullen wij u nader op de hoogte brengen.   

De dalai lama brengt met zijn laatste boek Beyond Religion de gemoederen ook in beweging. Zijn stelling is dat je religie niet nodig hebt om een gelukkig en moreel juist leven te leiden. Sterker nog, we doen er goed aan religie te relativeren omdat ze ons met haar nadruk op groepsdenken te vaak in de weg staat om te komen tot een ethiek die geschikt is voor alle mensen, gelovig of niet. 
Het relativeren van het eigen geloof door een religieus leider – en het boeddhisme ís een religie, zoals Paul van der Velde in dit nummer duidelijk laat zien – is opmerkelijk. Is de dalai lama in de loop der jaren ergens tussen Oost en West de weg kwijtgeraakt, of is hij tot een inzicht gekomen dat wereldwijd omarmd moet worden? Meer hierover op pagina 12. Ondertussen vorderen de voorbereidingen van de VolZin-dag en de restyling van het blad gestaag. Ook op 3 november zal het gaan over de rol van religie, dan specifiek in haar relatie tot het nieuwe.       

Wij ontmoeten u graag op 3 november in de Dominicuskerk en op 7 november in De Nieuwe Liefde, beide in Amsterdam.

Bron: volzin september

Eduard Holst Pellekaan
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *