De geheime Newton – van Geert Kimpen

Het moet zo ongeveer het grootste drama van een denker zijn, dat je meent dat de essentie van je gedachtegoed voor eeuwig moet verdwijnen, omdat de mensheid er niet aan toe is. Sir Isaac Newton was een van de briljantste natuurfilosofen geweest, maar ook een van de meest tragische mensen uit de wereld van de wetenschap. Vlak voor hij stierf, verbrandde hij dozen vol notities die nooit meer het licht mochten zien. Maar na zijn dood bleek dat er nog één kist bestond, gevuld met ongepubliceerde documenten.

Toenmalige kerkelijke leiders besloten om de deksel op de kist te laten. Er mocht nooit een letter naar buiten worden gebracht. Newton mocht niet geassocieerd worden met alchemie, vrijmetselarij, rozenkruiserij en Kabbala.

Het is driehonderd jaar later te danken aan de  beroemde econoom John Maynard Keynes dat de documenten wel aan het licht kwamen. Schrijver Geert Kimpen dook in de levenskist van de filosoof en schreef een roman, getiteld ‘De geheime Newton’.
 
Als rode draad door het boek loopt de weigering van Newton om de Anglicaanse eed af te leggen. Het afleggen van de eed was nodig voor een baan als hoogleraar aan de Universiteit van Cambrigde. Newton moest trouw zweren aan de drie-eenheid, het geloof dat Jezus, God en de heilige geest één zijn. Newton vond de leer van de drie-eenheid maar onzin. Hij besloot de eed niet af te leggen. Maar dat betekende dat hij niet benoemd kon worden. Maar de toenmalige koning Charles had Newton nodig om goud te maken… dus er moest een oplossing gezocht worden. En die kwam er….
 
Het was de missie van Newton als alchemist om spiritueel goud te maken. Of hij daadwerkelijk goud zou kunnen maken? In ieder geval werd Newton zelfs minister van financiën en muntmeester van Engeland, dat gedurende Newtons bewind uitgroeide van een totaal bankroet landje naar het rijkste land van de wereld.
 
Een belangrijk spoor in de roman leidt naar het toenmalige Engelse koningshuis, naar Koning Charles en zijn onmetelijke hoeveelheid liefjes. ‘Charles voelde zich God. En Charles had een argument gevonden waarmee hij dat kon onderbouwen. Charles meende een stamboom te hebben die tot Jezus terugging. Hij was een afstammeling van Jezus, daardoor Gods zoon en dus eigenlijk God zelf. Lady Diana is een afstammeling van een van de minnaressen van Charles. Dus eigenlijk zit dat Koninklijke bloed ook in Lady Diana. In dat geval is zij ook een afstammeling van Jezus en Maria Magdalena. ‘Ik ben overigens de laatste om te beweren dat deze meningen op waarheid berusten,’ zegt Kimpen. ‘Maar het is een feit dat Charles het zelf geloofde.’
 
Newton heeft drie bewegingswetten geformuleerd. In de eerste brengt hij tot uitdrukking dat elke actie gepaard gaat van een tegengestelde reactie: de wet van actie en reactie. Zijn tweede grote verdienste is dat hij de zwaartekracht ‘ontdekt’ en in een formule gevat heeft. Daardoor heeft men ook kunnen berekenen welke krachten er nodig waren om de aardse zwaartekracht te ontstijgen, waardoor we kunnen vliegen en raketten naar boven kunnen sturen.
 
Maar als je kunt vliegen kom je niet automatisch bij God terecht. Het laatste wat God zou doen als je ‘boven komt’ is vragen om een lidmaatschapskaart. Mag ik effe afstempele? We zijn allemaal bezield door de goddelijke vonk. We zijn allemaal scheppers, medescheppers, we zijn allemaal van dezelfde bouwstenen gemaakt waaruit het hele universum bestaat. En we creëren onze realiteit met elkaar. In die zin is het onze plicht om op z’n minst proberen goddelijk te zijn.’ Newton twijfelde niet de grootsheid van Jezus. ‘Jezus kwam op aarde om te laten zien dat we allemaal koningen, dat we allemaal zonen van God zijn en dochters van God. En dat we allemaal onszelf tot die spirituele stap moeten ontwikkelen.’
 
‘De Geheime Newton’ is een roman. Hoeveel is gebaseerd op historische feiten en hoeveel op fictie? Kimpen: ‘Nee, alles wat ik schrijf moet ik kunnen verantwoorden, dus alles is gebaseerd op bronnen, op feiten. Natuurlijk maak ik er een spannende roman van. Dat is mijn passie. Hoe Newton zich voelde toen hij opstond, is mijn interpretatie, maar de facts en figures zijn gebaseerd op historische werkelijkheid.
 
Kimpen is ook de schrijver van het inmiddels beroemd geworden boek ‘De kabbalist.’ Kimpen noemt zich zelf nog steeds religieus.  ‘Ik haal mijn inspiratie uit het kijken naar de Bijbel op de Kabbalistische manier. Eén van de uitgangspunten van de Kabbala dat je niets moet geloven wat je niet zelf onderzocht of ondervonden hebt. Er wordt een appèl gedaan op je eigen gezonde verstand en geweten om die oude teksten te toetsen op hun geldigheid. Het neemt alle dogmatische denken weg. Heb u naaste lief als u zelf. Dat is de morele uitdaging die de Kabbala aan de mensheid stelt.’
 
Geert Kimpen, De geheime Newton, Arbeiderspers, € 16,95, ISBN 9789029566643
 
Bron: Tubantia
 

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *