De corrigerende tik

Het valt te verdedigen dat het slecht is dat een ouder een corrigerende tik uitdeelt aan een kind. Maar betekent dat dan ook dat een ouder die dat wel doet zelf slecht is?

Verboden bij wet

Onlangs kreeg een man een taakstraf opgelegd voor het uitdelen van een corrigerende tik aan zijn kind. Dat valt uiteraard te verdedigen. Men kan stellen dat het noodzakelijk is dat een kind een fundamenteel vertrouwen heeft in zijn ouders en dat dit geschaad wordt wanneer het kind door diezelfde ouders geslagen kan worden. Bovendien opent het de deur naar machtsmisbruik, waar een kind zich niet kan verdedigen. Het strafbaar stellen op wettelijk niveau valt daarmee dus zeker te verdedigen.

Afhankelijk van tijd en plaats

Opvallend aan het stuk dat hierover bericht is dat expliciet genoemd wordt dat de ouder in kwestie lid is van een kerkgenootschap dat dit zou goedkeuren. Misschien op het eerste gezicht vreemd, waar men een kerkgenootschap hier niet noodzakelijk mee in verband zou brengen, maar het is natuurlijk wel mogelijk dat in een relatief besloten genootschap, of dit nu kerkelijk is of niet, bepaalde normen gelden die afwijken van de nationaal gangbare. Het idee dat het terecht is om kinderen zo nu en dan een corrigerende tik uit te delen goed is kan onderdeel uitmaken van die plaatselijke normen.

Zoals hierboven al gesteld is: het is zeker afkeurenswaardig. Het is echter ook mogelijk om een culturele consensus te treffen die het goedkeurt, die zelfs stelt dat het een morele plicht is om kinderen door middel van geweld te sturen. Afhankelijk van tijd (honderd jaar geleden had zeker niet iedereen het vreemd gevonden een kind te slaan) of plaats (zeker niet in alle landen geldt dit als een strafbaar feit) wordt dan bepaald hoe ernstig een dergelijk vergrijp is.

Veroordeel de handeling, niet noodzakelijk de ouder

Uiteraard kan het zo zijn dat ouders wel tikken uitdelen met slechte bedoelingen, maar het hoeft niet zo te zijn. Het zou best kunnen dat het iemand verbaast gestraft te worden voor iets dat hem of haar goeddunkt. Het is daarom wellicht een maatschappelijk risico om de mensen publieke vernedering op te leggen en ze als zonder meer slecht af te schilderen.

Een maatschappelijke consensus over hoe verwerpelijk zo’n handeling is kan omslaan in arrogantie en kan een idee opleveren van de slechte ouder die “heus wel weet” dat zijn of haar handelen niet deugt. Dat is uiteraard nog maar de vraag. Het is misschien om die reden wel aan te raden voorzichtig met overtreders om te gaan, ze eerder uit te leggen waarom een dergelijke opvoedkundige benadering niet goed werkt dan ze slechts te veroordelen en te wijzen op verantwoordelijkheden waar ze zelf geen weet van hebben.

Lees het artikel Werkstraf voor Apeldoorner na uitdelen ‘corrigerende tik’ aan zoon op de website van de Stentor.

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *