Dag van het Goddeeltje

De Remonstranten organiseerden op 7 maart de Dag van het Goddeeltje in Utrecht. Het is een vervolg op de boekjes die zijn uitgegeven in de Goddeeltjes serie. Workshops laten zien hoe mensen persoonlijk op de thema’s van de boekenserie reflecteren. Bovendien werd er aandacht besteed aan het deelexperiment. De dag werd mooi muzikaal afgesloten.

Waarom heten ze goddeeltjes?

De dag begon gelijk al spannend. Er werd eerst stilgestaan bij wat het goddeeltje, het echte Higgs deeltje dat een recente wetenschappelijke doorbraak is, betekent. Hierover vertelde deeltjesnatuurkundige Peter Kluit, zelf werkzaam bij het CERN waar het onderzoek werd verricht.

In zijn verhaal en groot op het scherm in zijn powerpoint slides kwam werkelijk alles voorbij: van heelal en oerknal tot de allerkleinste deeltjes. Kluit zoekt als deeltjesnatuurkundige naar die allerkleinste deeltjes, de “bouwstenen van de dingen om ons heen”. Waarom worden de Higgs deeltjes in dit systeem ook wel goddeeltjes genoemd? Kluit legt uit: “het zit in het vacuüm, het deeltje is overal en het heeft te maken met alle deeltjes die er zijn”.

De voordracht van Kluit stemt onder de toehoorders tot nederigheid. Iedereen is onder de indruk van aan de ene kant de wetenschappelijke honger van Kluit en de zijnen. Aan de andere kant is men onder de indruk, oog in oog staand met het heelal en haar krachten. Deemoedig en met een tot openheid omgespitte houding vertrekt men naar de workshops.

Workshop: Mens

De auteurs van de verschillende Goddeeltjes boekjes zaten klaar om de aanwezigen welkom te heten in hun workshops. Voor dit artikel zijn er twee bezocht.

De eerste was de workshop Mens van Christiane Berkvens-Stevelinck. Berkvens-Stevelinck nodigde de aanwezigen uit om hun naam te schrijven op één van de bladen met menselijke eigenschappen. Er waren verschillende smaken, zoals verwondering en wakkerheid. De mensen schreven hun naam bij één van de eigenschappen, waarna Berkvens-Stevelinck de ondertekenaar erover kon vragen.

Dat riep aardig wat emoties op. Tranen vloeiden hier en daar. Harde, Bijbelse parallellen werden getrokken. Een spreker overdenkt het noodlot, machteloos tegenover zij die “kinderen van de belagers met de koppen tegen de rotsen slaan”. Het zijn woorden die bij andere toehoorders hard lijken binnen te komen. Maar Berkvens-Stevelinck begeleidt vakkundig de ontmoeting, ruimte latend voor oprechte woorden maar wakend voor een ontsporen in emotionele chaos.

Workshop: God

Koen Holtzapffel zit de workshop over God voor. Ook hij gebruikt hier een bepaald format voor om gedachten op tafel te krijgen. Hij nodigt alle aanwezigen uit hun gedachten over God op een vel papier te schrijven. Daarna kunnen al die vellen papier naast elkaar op de grond worden gelegd en kunnen de woorden worden toegelicht. Al snel liggen er vele vellen op de grond, rijk als de pakjes op sinterklaasavond.

Men vertelt openhartig over de eigen ervaringen. Opvallend is dat de expliciete thema’s van mens of kerk vaan toch wat op de achtergrond verdwijnen. Dat mag ook duidelijk. De thema’s lijken aangewend te worden om uit te nodigen tot het delen van persoonlijke verhalen. Men ontmoet elkaar, dat is ook het hele punt. Sommigen droegen kort geleden een andere stempel: gereformeerd of katholiek. Hun overwegingen zijn interessant: hoe kun je een onpersoonlijke God persoonlijk benaderen?

Deelexperiment

De dag sluit af, terug in de grote zaal, met een ontmoetingsexperiment. Twee mensen die elkaar niet kennen wordt verteld dat ze iets gemeen hebben. Ze worden vervolgens uitgenodigd te onderzoeken wat dat is. Uiteindelijk wordt onthuld: het is een plek waar jullie ooit tegelijkertijd waren. Maar dat komt meestal niet uit het gesprek. Daaruit komt juist een onverwachte eigenschap die de twee gemeen blijken te hebben.

Het experiment is al eerder uitgevoerd, waar video’s van gemaakt zijn, die het goed deden op online kanalen. Yousef, een van de deelnemers aan de video’s, is vandaag ook te gast en vertelt over hoe dat was. Hij is ook muzikant, en hij sluit de dag af met een muzikaal optreden, in tekst reflecterend op de dag.

Foto: Bert Dicou opent de dag voor een volle zaal

Lucas van Heerikhuizen
Lucas van Heerikhuizen is afgestudeerd als master in de godsdienstwetenschappen. Momenteel is hij werkzaam als webdeveloper en WordPress docent. Tevens is hij actief als redacteur voor Zinweb.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *