CU-Kamerlid Joël Voordewind zoekt naar het ‘goede’ voor de stad

ChristenUnie-politicus Joël Voordewind strijdt al jaren voor gelijke behandeling van Christenen over de hele wereld. Hij gelooft dat christenen een taak hebben in de politiek en in de wereld, om samen het koninkrijk Gods te creëren. Kalle Brusewitz en Jan Willem Stenvers interviewen hem in DoopsgezindNL hier over, maar ook over of het mogelijk is om vrijzinnige-christelijke politiek te voeren.

Bij binnenkomst op zijn werkkamer bestookt Voordewind ons met vragen over de doopsgezinden en welke rol jongeren daar in hebben. De werelden liggen ver uit elkaar. De diensten van de evangelische ‘Vineyardgemeente’ in de Rode Hoed in Amsterdam waar Voordewind onderdeel van is zijn helemaal gericht op jongeren en de gemiddelde leeftijd is ligt daar onder de dertig.

“Waarom beginnen jullie geen jongerengemeente bij de doopsgezinden?

Wij proberen nog  iets te redden door over Haarlem’s vijfde zondag te beginnen en te vertellen over onze rijke traditie van jongerenweekenden, maar we leggen het af. Voordewind nodigt ons uit om vooral eens langs te komen bij hem in de gemeente.
Na 10 minuten gepassioneerd praten over gemeente zijn en de rol van de jongeren daar in trekt de CU-politicus de conclusie:
“Maar goed, daarvoor kwamen jullie niet. Vertel eens, wanneer ben je vrijzinnig.”

Een vraag die we net aan hem wilde stellen. Na een uitleg over de grondbeginselen van doopsgezind zijn stelt Voordewind:
“Dus als je je eigen belijdenis schrijft ben je vrijzinnig? En als je de bijbel heel serieus neemt in je eigen leven?”

“Dat ligt eraan welke interpretatie van de bijbel je er op na houdt, het gaat om vrijheid. Je mag alles vinden”, antwoorden wij. 
“Maar je moet toch iets gemeenschappelijks hebben, waar omheen je mensen verzamelt?

Wat is volgens u dan vrijzinnig?
“Ik geloof niet zo in die hokjes, veel belangrijker is de zoektocht naar de relatie met God. Ik zoek  elke dag de leiding van een God in mijn leven. Ook hier in de Tweede Kamer. Jezus (Mattheus 5)  vraagt van ons vredestichters te zijn, en dat proberen we als ChristenUnie dan ook te zijn in de Tweede Kamer als het hier en daar polariseert, laatst ook in het onderwijs. Arie Slob poogde de VVD en PVV weer om tafel te krijgen met de onderwijsbonden na een heftige ruzie naar aanleiding van de bezuiniging op het passend onderwijs.

Verschil tussen christendom en islam

U heeft zich een paar weken geleden sterk gemaakt om sjeik El Haddad niet toe te laten in Nederland. Waarom?
“El Haddad wil iedereen die iets anders gelooft als hij, afvalligen, tot de doodstraf veroordelen. Je moet met iedereen het debat willen aangaan, totdat ze jou je vrijheid/leven willen ontnemen. Islam betekent onderdrukking en de profeet Mohaammed was een krijgsheer. Daar komt nog bij dat de islam nooit een reformatie heeft gekend, een scheiding tussen kerk en staat. Dus islamitische geestelijken zoals de Groot Mufti van Saoedi-Arabië roepen nog steeds op kerken te vernietigen en overspelige vrouwen te stenigen. We moeten maar tolerant zijn, zelfs tegen mensen die dat zelf niet zijn. Wanneer worden we wakker en merken we dat onze tolerantie ons heeft opgeslokt en daarmee verdwenen is.

Maar kun je juist niet beter het gesprek wel aangaan, omdat je anders vervalt in een soort: ‘als jij niet tolerant voor ons bent, zijn we dat ook niet voor jou’?
“Ik wil met iedereen in gesprek, maar wel met mensen die respect hebben voor mijn geloofsovertuiging. De ChristenUnie staat niet zo in het islamdebat als de PVV, maar tolerantie reikt niet tot in de hemel.

Algemeen belang boven individueel belang

U wordt nogal eens moralisme verweten.
“D66 vindt trouw en het huwelijk achterhaald. Ook wordt er aan alle kanten vrije seks gepredikt, zolang het maar veilig gebeurt. Als wij in het voortraject willen uitleggen wat liefde dan precies is en dat het goed is om trouw te zijn, worden wij weggezet als moralistisch. Vrij denkers en liberalen hebben ook een moraal, maar hoeveel schade levert dat op?”

U weigert eigenlijk met de ‘mainstream’ mee te gaan?
“Niet om er tegen in te gaan, maar ik hou vast aan de Bijbel en zie dat die veel geluk en houvast kan bieden. Dingen die niet goed zijn, moet je niet gaan stimuleren onder het mom van de keuzevrijheid. Wij hebben als ChristenUnie mede het rookverbod in de horeca bepleit. Ik werd daaarop aangevallen bij Pauw & Witteman door een dame van café ‘De Schoorsteen’, maar nu blijken alle onderzoeken toch aan te geven dat het leidt tot minder roken en dus  tot gezondheidswinst..

Dus gemeenschapsbelang staat voor u boven individuele keuzevrijheid?
“In zoverre dat de overheid daar wel over gaat. We roken nergens meer in openbare ruimtes en we moeten verplicht een autogordel dragen. Daarover zeggen we ook niet meer: ‘Mag ik zelf uitmaken of ik dat doe?’. De Tweede Kamer staat bol van wetten waar een moraal achter zit.

U bent dus niet betuttelend, maar….
“Ik zoek het goede voor de stad…En ontstaat er dan een maakbare of perfecte samenleving? Nee! Maar het ideaal moet er altijd blijven.”

Dus dat vrijzinnige…
“Persoonlijke keuzevrijheid is niet het hoogste goed dat er maar kan bestaan. We hebben een Bijbelse opdracht om een schild te zijn voor de zwakke, de aarde te beheren en het kwade in te dammen. De werkelijke vrede komt pas als de here Jezus weer terug komt op aarde. Maar als de here Jezus morgen terugkomt, plant ik vandaag een boom.

Uhm…
“dat was de hele wereld in een half uur.”

Bron: DoopsgezindNL april 2012

Jan Willem Stenvers
Jan Willem Stenvers is freelance journalist en redacteur van onder andere Doopsgezind NL.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *