Compassie in je hart houden, juist in deze tijd

De Mind Conference heeft als doel om samen te komen en om na te denken over hoe compassie in het leven is in te zetten. Een interview met initiatiefneemster Yara Vrolijks over waarom dit belangrijk is en hoe recente gebeurtenissen zoals Parijs de waarde van compassie dreigen te overschaduwen.

Jongeren en compassie

Vrolijks’ idee begint in San Francisco vorig jaar, waar ze de Empathy and Compassion in Society bijeenkomst bijwoont. Vragen als “Wat is de waarde van compassie in het professionele leven en hoe brengen mensen dat in praktijk?” staan er centraal. Ze merkt wel de jongste te zijn, een twintiger tussen voornamelijk dertigplussers.

Ze vraagt zich af waarom dat eigenlijk zo is en besluit zelf een bijeenkomst over compassie in het leven te roepen, de Mind Conference. Jong en oud zijn daarbij welkom, om zo een uitwisseling te krijgen tussen enthousiaste jongelingen en ervaren oudere mensen.

Dat compassie onder jongeren momenteel wel leeft is duidelijk. Het is een moeilijk begrip om grip op te krijgen, maar het is zichtbaar als stuwende kracht achter alle groene en duurzame impulsen en achter sociaal ondernemerschap en “iets” willen doen voor vluchtelingen. Zelf ziet zij “verbindingen aan durven gaan” als een rode draad door al deze invullingen van het begrip.

Het zijn mensen, geen dingen

Compassie begint volgens Vrolijks bij het besef dat “iedereen gewoon gelukkig wil zijn.” Het is een oerkracht die ons allen drijft, volgens haar. Ze benadrukt hoe belangrijk oefening is om je dit steeds te beseffen. Hoe gruwelijk het handelen van een ander ook mag zijn, je moet je trainen om de ander wel als mens te blijven herkennen en niet als ding. Het kunnen herkennen van het menselijke, van het streven naar gelukkig zijn in een ander, is een kwaliteit die alle religie volgens haar ook benadrukken.

Dit propageren is niet gemakkelijk in onze tijd die steeds sterker gekenmerkt raakt door bruut geweld. Van de aanslagen in Parijs tot de bloedige oorlogsvoering in Syrië, het lijkt steeds moeilijker te worden om de menselijkheid van anderen te kunnen blijven benadrukken en hun handelen aan de kant te zetten.

Vrolijks krijgt soms vragen over haar standpunten: “Sommige mensen brengen er tegenin dat de mens van nature slecht is en dat je slecht gedrag niet moet goedpraten.” Toch houdt zij haar standpunt ook (en misschien wel juist) oog in oog met het kwade handelen in de wereld overeind: “De mens is van nature goed, handelen niet altijd.”

Geen cynische rekensommen

Zo’n stelling durven nemen is nu misschien wel even dapper als urgent. Vrolijks typeert bruut gewelddadig handelen als een dwaling: “Hoe kan iemand die nooit liefdevol is opgevoed ooit weten wat liefde is?” vraagt zij zich af. Hoe kan de oerkracht van compassie ooit groeien bij iemand die zonder liefde is opgevoed, nooit zich in compassie heeft weten te oefenen? Wij moeten niet vergeten dat dit mensen zijn, met hetzelfde verlangen naar geluk als wij.

Vrolijks is dapper hierin, maar weet ook dat ze niet alle antwoorden heeft. Hoe op geweld te antwoorden is moeilijk. Maar toch praten mensen onder elkaar vaak argeloos over hoeveel bommen er nodig zouden zijn om de tienduizenden mensen die ISIS telt uit te schakelen. Niet in dat soort cynische rekensommen mee willen gaan is dan moedig.

Er zijn mensen die het beamen van menselijkheid verkiezen boven cynische rekensommen. Maar ze zijn niet altijd gemakkelijk te vinden. Vaak hebben ze het idee dat ze de enige zijn. Dat is dan ook waarom Vrolijks deze conferentie in het leven roept. Ze verwacht een opkomst van tweehonderd mensen. Dat kan een kern zijn.

Die kern kan onderling al het belang van compassie uitspreken. Dat lucht op en inspireert. Anderen haken dan ook sneller aan. Mensen binnen die kern kunnen vervolgens ook zelf weer dingen op touw gaan zetten. Vrolijks’ optimisme over de netwerkpotentie van deze dag klinkt duidelijk door aan de telefoon. Ze hoopt dat uiteindelijk meer mensen geraakt worden en compassie bij zichzelf durven toe te laten, “juist in deze tijd.”

Bezoek de site van de MIND Conference

Lucas van Heerikhuizen
Lucas van Heerikhuizen is afgestudeerd als master in de godsdienstwetenschappen. Momenteel is hij werkzaam als webdeveloper en WordPress docent. Tevens is hij actief als redacteur voor Zinweb.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *