Een ritueel is een samengebald gevoel

Deel twee van een interview met Christiane Berkvens-Stevelinck, overgenomen uit VolZin.

Lees meer

Linkedin Church

1e Linkedin Church bijeenkomst een feit!

Afgelopen zondag (27/9) vond de 1e Linkedin Church/Social Sunday plaats in Amsterdam.
Een unieke bijeenkomst georganiseerd door Fred Omvlee, Sergio Felter en Maarten den Braber. Een bijeenkomst van Linkedinners en gerelateerden, die het karakter had van een proeftuin; experimenteren met nieuwe wegen om uitdrukking te geven aan eigentijdse vormen van geloven, waarbij flink gebruik gemaakt werd van de mogelijkheden van internet, twitter, etc.

Lees meer

Ruïne

De donkere Romantiek in de beeldende kunst vindt nauwelijks een treffender vertolker dan Caspar David Friedrich (1774-1840). Gothic zouden we het tegenwoordig noemen – deze beklemtoning van verval, vergankelijkheid en dood.
Lees meer

Zielsverlichting

Verkenning van vrijzinnige spiritualiteit

Inleiding
Een verlichte vorm van christelijke religie heeft mogelijkheden te over om mensen in hun leven te inspireren, aan te moedigen en te confronteren, ook in de eenentwingste eeuw. Het geïnstitutionaliseerde christendom moet dan afstand nemen van een fixatie op de zondagse eredienst. Mensen moeten volstrekt serieus genomen worden in hun behoefte om het gewone leven vol te houden en daarin dagelijks geïnspireerd te worden. Dat hoort zich mede in een inspirerend aanbod binnen het doordeweekse leven uit te drukken. Zingeving moet worden gezien als een breed begrip, dat niet beperkt is tot geïnstitutionaliseerde godsdienst en deze moet het alleenrecht op zingeving onmiddellijk opgeven. Dat zal inhouden dat de claim op de waarheid moet worden losgelaten.

Lees meer

De Unitarische kerk van Transsylvanië

Lezing door ds. Tina Geels, gehouden op 17 maart jl.

Over haar verleden en betekenis in het heden voor binnen en buitenland.
1. Inleiding.
2. actualiteit
3. geschiedenis.
4. contacten met de Remonstranten.
5. huidige situatie van de UKT
6. Wat kunnen we van elkaar leren?

Lees meer

Zelfbewust vrijzinnig

Jaarrede bij de Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap, 4 juni 2005. Door Wibren van der Burg

Inleiding
Het afgelopen jaar was voor de remonstranten een vruchtbaar jaar. Onze hoogleraar, Marius van Leeuwen, publiceerde een prachtig boek, Van feest naar feest.

Lees meer

Bezoek uit Roemenië

Roemeense en Hongaarse theologen in Groningen, Utrecht, Nieuwkoop en Leiden

Het bezoek van vijftien Unitarische predikanten en academici uit Zevenburgen van vorige week is een succes gebleken. De hele week kwamen de gasten uit Roemenië in verschillende plaatsen in het land bijeen met hun Nederlandse vrijzinnige geloofsgenoten voor lezingen, discussies en gedachtewisselingen.

Lees meer