Film

Ik zou graag een film willen maken. Ze moet niet gaan over de Koran, want dat boek is me te lief. Nee, ze moet gaan over de Bijbel. Ik wil laten zien wat een verderfelijk en vreselijk boek het is. De mensen die in die ‘apenkool’ geloven, zijn niet anders dan huichelaars en mooipraters. De Bijbel is een gevaar voor onze maatschappij. Het moet nu maar eens gezegd worden!

Lees meer

Nieuwe stromen

Een maand geleden ging in het doopsgezinde broederschapshuis Mennorode het Vrijzinnig Leerhuis Elspeet van start. Een open doperse groep voor studie en ontmoeting waar theologische thema’s niet dogmatisch worden benaderd maar aan de orde komen in verbinding met cultuur en maatschappij. Er wordt gewerkt met moderne speelfilms en met literaire, filosofische en andere teksten .

Lees meer

Zin in pop

Popmuziek en zingeving. 
Wat heeft dat met elkaar te maken?
Zinprofiel vroeg Ivo de Jong naar zijn ideeën daarover.
Lees deze week zijn 2e bijdrage.
Klik hier om zijn vorige bijdrage te lezen.
U vindt alle bijdragen van Ivo de Jong ook bij de Specials van Zinprofiel.

Lees meer

God in het gekkenhuis, Hoe God eindelijk vrij werd

De hof van Eden

De aankomst

Als god op een regenachtige dag het ontelbaarste verzoek krijgt om de zoveelste oorlog te zegenen, knapt er iets onherstelbaars diep binnen in hem. Hij trekt zich terug in z’n werkkamer en wil niemand meer spreken. Na veelvuldig overleg besluiten zijn vrouw en zijn zoon hem op te laten nemen in de inrichting ‘hof van eden’

Lees meer

Heilig bootje

Zo’n heilig bootje bij de Canal Parade tijdens de Gay Pride op 1 augustus wil de dialoog aanwakkeren tussen homo’s onderling en tussen homo’s en de kerken. Dat is op zichzelf een respectabel streven op weg naar verdere acceptatie. Maar hoe moet een christelijke homo zich daar eigenlijk gedragen om zich als christelijk te onderscheiden?

Lees meer

Conflicterende belijning

Wie verre reizen maakt kan veel verhalen, aldus een bekende zegswijze.
Nu maak ik bij de uitoefening van mijn ambt nogal eens een uitstapje, maar de actieradius hiervan is niet veel groter dan drie omringende provincies.

Lees meer

Waarom ben jij vrijzinnig? Ds. Corrie Jacobs

Ds. Corrie Jacobs geeft de aftrap voor een estafette rond de vraag: Waarom ben jij vrijzinnig?
Het estafettestokje geeft ze door aan Elsbeth Goettsch.

Waarom ben jij vrijzinnig?
Het is een vraag die ik mensen graag stel als beleidssecretaris, maar ook toen ik nog predikante in de gemeente was.

Lees meer

Perspectieven genoeg

Lezing op de Contactdag Vrijzinnigen Noord-Nederland, Beilen, 5 april 2008,

‘De kerk loopt leeg.’ Dat is een uitspraak die aan alle kanten rammelt. ‘Leeglopen’ betekent dat er over afzienbare tijd geen mens meer iets in een kerk te zoeken heeft. Dat weiger ik te geloven.

Lees meer