Gedoopt – impressie van de opening

AMSTERDAM – Sinds de Mennoherdenking in de hervormde kerk van Witmarsum in 1961 heb ik heel wat Mennojubilea meegemaakt, maar nog nooit ben ik zo trots geweest doopsgezind te zijn als na het bezichtigen van de prachtige tentoonstelling ‘Gedoopt’.

Lees meer

Joost mag het weten (1)

Onder de noemer “Joost mag het weten” schrijft Joost Röselaers regelmatig columns voor Zinprofiel.
Vandaag deel 1: over predikanten in de politiek.

Lees meer

De Nieuwe Liefde: een huis voor ‘bezield verband’

Op 11 februari werd ‘De Nieuwe Liefde’ geopend. Een initiatief van Huub Oosterhuis gesteund door de AM Foundation: De Nieuwe Liefde. 

Lees meer

Kerk met stip

Kerken met Stip is een project van het protestants en katholiek
justitiepastoraat en wordt ondersteund door verschillende kerken in en
buiten de gevangenissen in Nederland. Gedetineerden ervaren in de bajes
soms de kracht van het geloof, en ook hoe dat je leven kan veranderen.
Tot de dag van de invrijheidstelling aanbreekt… 

Lees meer

Handboek voor kerk en internet

Bezinningswebsites, twitternovenen, hyves-psalmen, chatkathedralen en het evangelie volgens Facebook – het zijn nieuwe begrippen uit een wereld die voor veel christelijke kerken nog onbekend is. Internet is niet meer weg te denken uit onze informatiemaatschappij. Christelijke kerken zijn naarstig op zoek hoe ze met nieuwe media kunnen omgaan.

Lees meer

Waar was de kerk eigenlijk goed voor?

‘Theologiestudenten waren vanouds keurige heren in streepjesbroek en pandjesjas. En toen kwam ineens dat tuig van een andere planeet…’

Lees meer

Samen leven

Vandaag hoorde ik een gesprek op de radio over ‘hufterigheid’. Over klanten die in winkels het personeel uitschelden voor alles wat mooi maar vooral lelijk is.

Lees meer

Het denkend hart

Hoopvol

De website ‘www.doehetzelfreligie.nl’, waarin dertigers aan het woord komen over hun levensvragen, hun geloof, hun levens- en wereldbeschouwing en wat hen verder zoal bezighoudt, is een initiatief van de NPB met de stichting Zinweb.

Lees meer

de Elthetokerk in Alblasserdam

De redactie van Zinprofiel selecteert regelmatig een vrijzinnige geloofsgemeenschap voor een presentatie in de rubriek IN DE KIJKER.
Heeft u een suggestie? Mail: zinprofiel@zinweb.nl

Deze week: de Elthetokerk in Alblasserdam

Lees meer

Geen dood, geen vrees

‘Meditatie is iets wat je de hele dag kunt doen. Het is allereerst eenvoudigweg de gewoonte aanleren regelmatig te stoppen, stil te staan en rust te nemen. Het is leren de dingen in aandacht te doen. In aandacht theedrinken en dus de thee echt drinken, in aandacht de maaltijd bereiden, in aandacht onder de douche staan, autorijden, telefoneren, op je werk bezig zijn.’

Lees meer