Het denkend hart

Hoopvol

De website ‘www.doehetzelfreligie.nl’, waarin dertigers aan het woord komen over hun levensvragen, hun geloof, hun levens- en wereldbeschouwing en wat hen verder zoal bezighoudt, is een initiatief van de NPB met de stichting Zinweb.

Lees meer