Op Goed Geluk

De zesentwintigste ‘Geruchtdag’ op vrijdag 8 juni 2012 heeft als thema ‘Op Goed Geluk, levenskunst & Theologie nu.’ Doelgroep: protestantse theologen, die werkzaam zijn (of waren) als gemeentepredikant, geestelijk verzorger, kerkelijk werker of anderszins.

Lees meer

Het bad van Aphrodite

Zodra we uit de taxi stappen en de binnenplaats van het tot hotel verbouwde klooster oplopen, worden we ondergedompeld in een zee van geuren: bloeiende mimosa en laurierstruiken, tegen de muren opkruipende jasmijn, breed uitdijende lavendelstruiken en rozen, rode, gele en oranje rozen waar we maar kijken. De zoete, door de bloemen bezwangerde lucht begeleidt ons naar onze kamer, een voormalige monnikencel, sober maar smaakvol ingericht. 

Lees meer

'Ga je eigen weg!' door: Margrit Irgang

Er bestaat een soort reizen dat veel zoekers naar de zin van het leven op weg heeft gestuurd en waarvan zij getransformeerd terugkwamen: de pelgrimstocht. Wanneer het pelgrimeren ons niet ten diepste verandert, zijn we alleen maar ‘uit wandelen’ gegaan. 

Lees meer

Doornse levenskunst

Dominees van de protestantse predikantenbeweging Op Goed Gerucht komen met een nieuwe publicatie. Zestien dominees schreven mee aan het boek Doornse Levenskunst dat aansluit op het eerder verschenen boek Doornse Catechismus.

Lees meer

Retraitedag 'Levenskunstenaar worden'

Retraitedag met Ton Roumen •  Centrum St Michaël  Steyl  • 21 april 2012
Iedereen heeft wel ervaringen dat het in het leven kan tegenzitten en dat het niet loopt zoals je zou willen. We kunnen in de put zitten, verharden of ons slachtoffer van anderen of een systeem voelen.

Lees meer

God de Vader is menselijke taal

Ik geloof niet in God de Vader. Ik geloof wel in mensentaal waarmee we spreken over onze inspiratiebronnen. Want hoe kunnen we anders over God spreken dan in menselijke bewoordingen? Tijdens mijn jeugd zag het er anders uit. Toen was het: “Je bent zondaar en alleen Christus kan je redden.” Maar ik begon na te denken over de vanzelfsprekendheden van die denk- en levenswijze. Ik besefte dat dit een bepaalde uitleg is van de bijbelverhalen waarop velen zich beroepen.

Lees meer

Spiritualiteit en Humanisme

dr. Suzette van IJssel vertelt over de rol van spiritualiteit in de wijze waarop levensgebeurtenissen een rol spelen bij emotioneel en mentaal ervaren. Op donderdag 16 februari in Amersfoort.

Lees meer

Hoe kan ik kiezen?

Een filosofisch inkijkje in onze ‘kiespijn’. Joep Dohmen, Harry Kunneman en Joachim Duyndam behandelen het thema ‘Hoe kan ik kiezen?’ in de nieuwe serie hoorcolleges van HUMAN en de Universiteit voor Humanistiek.

Lees meer

Eeuwige kermis (8 – slot) – Euthanasie

Verloren zaak en minder-ideale oplossingen – Aan sommige situaties kun je niets veranderen. Wie een telefoon in de sloot heeft laten vallen (en wie is dat ongeluk bespaard gebleven?), kan maar beter een nieuwe kopen.

Lees meer

Mededeling Op Goed Gerucht

De Stuurgroep van Op Goed Gerucht, beweging voor moderne theologen, is in het voorjaar van 2011 door de RuG benaderd om een bijzonder hoogleraar namens OGG aan te stellen. De stuurgroep heeft om tot een goed besluit te komen hier uitgebreid over gesproken.

Lees meer