Verslag studieweek Transylvaniërs

Door Peronne Boddaert
In de derde week van april vond er een buitengewone ontmoeting plaats tussen 15 Unitarische theologen uit Transsylvanie en remonstranten en andere vrijzinnigen, zowel predikanten als andere belangstellenden. Het is niet eenvoudig om verslag te doen van de bonte verscheidenheid aan impressies.

Lees meer

Vrouwelijke predikanten in Cluj

Verslag van de Summerschool-conference in Cluj, Transylvanië.
Deze conferentie werd gehouden van 1-8 juni 2007.

Lees meer

Het boek der Verandering

Boekbespreking door Bart Smits

In Het boek der Verandering (2006) komt theoloog Cees den Heyer met een voorstel voor een alternatief kerkelijk jaar. Kerst wordt een universele feestdag waarbij het vooral gaat om de vredesgedachte.

Lees meer

Onvrijzinnige vrijzinnigheid – reflectie

Reflectie op het artikel van Heine Siebrand

De reflectie op het eerste essay Onvrijzinnig Vrijzinnig van de hand van Heine Siebrand, ingeleid door Jouke Krediet uit Zeist.

Onvrijzinnige vrijzinnigheid
Het is prettig te constateren dat er op het erf van vrijzinnig-kerkelijk denken allerlei denkwerk wordt verricht. Niemand durft echter de hoop koesteren dat daarvan een rijke oogst is te verwachten. Voor de groei en bloei van NPB-afdelingen is dus ook geloof in het wonder nodig.

Lees meer

Onvrijzinnig vrijzinnig

Een nieuw gebied ingaan en verkennen

Fragment uit de lezing van Heine Siebrand
gehouden op uitnodiging van het Landelijk Bestuur
van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB,
Driebergen op woensdag 17 januari 2007

De volledige versie kunt u bestellen bij de NPB (zie onderaan dit artikel)

Lees meer

Vrijplaatsen voor ervaring

Essay van Harm Knoop n.a.v. lezing van Heine Siebrand
 

Ik ben blij met het pleidooi van Heine Siebrand voor het belang van religieuze ervaring in zijn verhaal “Onvrijzinnig vrijzinnig” . Als het over religie en geloven gaat, dan altijd en in de eerste plaats over (religieuze) ervaring, is zijn stelling.

Lees meer

Zielsverlichting

Verkenning van vrijzinnige spiritualiteit

Inleiding
Een verlichte vorm van christelijke religie heeft mogelijkheden te over om mensen in hun leven te inspireren, aan te moedigen en te confronteren, ook in de eenentwingste eeuw. Het geïnstitutionaliseerde christendom moet dan afstand nemen van een fixatie op de zondagse eredienst. Mensen moeten volstrekt serieus genomen worden in hun behoefte om het gewone leven vol te houden en daarin dagelijks geïnspireerd te worden. Dat hoort zich mede in een inspirerend aanbod binnen het doordeweekse leven uit te drukken. Zingeving moet worden gezien als een breed begrip, dat niet beperkt is tot geïnstitutionaliseerde godsdienst en deze moet het alleenrecht op zingeving onmiddellijk opgeven. Dat zal inhouden dat de claim op de waarheid moet worden losgelaten.

Lees meer

Freedom in restraint

The orthodox origins of the free, tolerant Remonstrants
Lecture by Eric Cossee

The Netherlands of 1619 saw the arising of a religious denomination rooted in Reformed and Erasmian traditions: the Remonstrant Brotherhood. The development of this religious community found its direct cause in the resolutions of the National Synode of Dordrecht (1618-1619), that in its canones denounced Remonstrantism and expelled its followers from the Reformed Church.

Lees meer

De Unitarische kerk van Transsylvanië

Lezing door ds. Tina Geels, gehouden op 17 maart jl.

Over haar verleden en betekenis in het heden voor binnen en buitenland.
1. Inleiding.
2. actualiteit
3. geschiedenis.
4. contacten met de Remonstranten.
5. huidige situatie van de UKT
6. Wat kunnen we van elkaar leren?

Lees meer