Perspectieven genoeg

Lezing op de Contactdag Vrijzinnigen Noord-Nederland, Beilen, 5 april 2008,

‘De kerk loopt leeg.’ Dat is een uitspraak die aan alle kanten rammelt. ‘Leeglopen’ betekent dat er over afzienbare tijd geen mens meer iets in een kerk te zoeken heeft. Dat weiger ik te geloven.

Lees meer

Vrouwelijke predikanten in Cluj

Verslag van de Summerschool-conference in Cluj, Transylvanië.
Deze conferentie werd gehouden van 1-8 juni 2007.

Lees meer

Vrijplaatsen voor ervaring

Essay van Harm Knoop n.a.v. lezing van Heine Siebrand
 

Ik ben blij met het pleidooi van Heine Siebrand voor het belang van religieuze ervaring in zijn verhaal “Onvrijzinnig vrijzinnig” . Als het over religie en geloven gaat, dan altijd en in de eerste plaats over (religieuze) ervaring, is zijn stelling.

Lees meer

Zielsverlichting

Verkenning van vrijzinnige spiritualiteit

Inleiding
Een verlichte vorm van christelijke religie heeft mogelijkheden te over om mensen in hun leven te inspireren, aan te moedigen en te confronteren, ook in de eenentwingste eeuw. Het geïnstitutionaliseerde christendom moet dan afstand nemen van een fixatie op de zondagse eredienst. Mensen moeten volstrekt serieus genomen worden in hun behoefte om het gewone leven vol te houden en daarin dagelijks geïnspireerd te worden. Dat hoort zich mede in een inspirerend aanbod binnen het doordeweekse leven uit te drukken. Zingeving moet worden gezien als een breed begrip, dat niet beperkt is tot geïnstitutionaliseerde godsdienst en deze moet het alleenrecht op zingeving onmiddellijk opgeven. Dat zal inhouden dat de claim op de waarheid moet worden losgelaten.

Lees meer

De Unitarische kerk van Transsylvanië

Lezing door ds. Tina Geels, gehouden op 17 maart jl.

Over haar verleden en betekenis in het heden voor binnen en buitenland.
1. Inleiding.
2. actualiteit
3. geschiedenis.
4. contacten met de Remonstranten.
5. huidige situatie van de UKT
6. Wat kunnen we van elkaar leren?

Lees meer

Zelfbewust vrijzinnig

Jaarrede bij de Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap, 4 juni 2005. Door Wibren van der Burg

Inleiding
Het afgelopen jaar was voor de remonstranten een vruchtbaar jaar. Onze hoogleraar, Marius van Leeuwen, publiceerde een prachtig boek, Van feest naar feest.

Lees meer