Budget opvang voor je kind

Het marktdenken lijkt soms de kinderopvang in haar greep te hebben. Wat kunnen daar de consequenties van zijn?

Onlangs viel in een artikel op de Correspondent te lezen over hoe marktwerking de kinderopvang kan beïnvloeden. Het is een interessant artikel waar veel uit naar voren kwam. Zo lijkt marktwerking een invloed te kunnen hebben op de kwaliteit maar ook op de manier waarop ondernemers in deze branche te werk gaan.

Een onderneming

In de eerste plaats wordt duidelijk gemaakt dat het vaak gaat om ondernemers. Ondernemers, bovendien, die het moeilijk hebben omdat ouders nu minder geld beschikbaar hebben voor kinderopvang. Cynisch gezegd gaat het in een markt-situatie niet om de kwaliteit van het product dat je levert, maar altijd om de omzet die je met je bedrijf maakt. Welk product je in handelt is eigenlijk secundair, als er maar genoeg geld binnen komt om te kunnen groeien als bedrijf. In de kinderopvang is dat wellicht niet anders. Er worden dan misschien beleidsmatig juiste besluiten genomen, zoals het laten rouleren van personeel om kosten te drukken. Dat is misschien voor de bedrijfsvoering goed, maar voor het product slecht omdat kinderen dan steeds iemand anders naast zich treffen in plaats van dat ze langdurige relaties kunnen opbouwen. Zorg wordt daardoor dus wellicht onpersoonlijker.

Als de ouders maar tevreden zijn

Een ander aspect hieraan is dat het doel wellicht verandert. Wie wordt je, zoals dat mooi heet, doelgroep? Of, om nog dieper te gaan, wat is het doel van de onderneming? Is het doel om goede zorg voor kinderen te bieden? Of is het doel om zoveel mogelijk ouders er van te overtuigen dat je goede kinderopvang biedt om op die manier zoveel mogelijk klanten binnen te halen? Beleid wordt op die manier meer afgestemd op de ouders dan op de kinderen. Er worden wellicht keuzes gemaakt die vanuit de pedagogie gezien nadelig zijn voor kinderen, alleen maar om de ouders als tevreden klanten aan de onderneming te binden. Op die manier kan het ook de kwaliteit van kinderopvang schaden.

Liever niets te kiezen

Een deugd die de markt altijd wordt toegeschreven is dat het voor keuze zorgt. In het artikel van de Correspondent valt ook te lezen dat er mensen zijn die bewust een budget optie bieden voor kinderopvang. De vraag is alleen of dit soort keuzemogelijkheden wel wenselijk zijn. Is het altijd belangrijk om keuze te hebben? Of zijn er zaken die zo fundamenteel zijn dat je er geen kwaliteitskeuze in wilt aangebracht zien worden? De kwaliteit in kinderopvang zou in principe overal constant gewaarborgd moeten zijn. Het is niet aan te raden om daar een “A-merk” of “B-merk” onderscheid in te zien ontstaan. Zoals de auteur van het artikel terecht retorisch vraagt: “Hebben niet alle kinderen recht op goede zorg en begeleiding?”

Achteruitgang of verandering?

Toch is het de vraag of dit soort veranderingen altijd verslechteringen zijn. Dat kinderen steeds nieuwe begeleiders tegenkomen is een relatief nieuw feit en de effecten hiervan zijn wellicht nog niet volledig bekend. Bovendien is het de vraag of het slecht is dat er meer naar ouders wordt geluisterd. De keuze tussen goede en slechte kinderopvang “on a budget” is misschien niet best, maar het idee dat er meer keuze is niet alleen in kwaliteit maar misschien ook in stijl is juist iets wat ook weer positieve effecten op kan leveren. Of de effecten van de marktwerking op de kinderopvang zonder meer negatief zijn te noemen is dan ook misschien nog wat vroeg om over te oordelen. Er verandert veel, dat is zeker, maar of dat ook betekent dat het een achteruitgang moet zijn staat misschien niet zonder meer vast.

Lees het volledige artikel Krap bij kas? Breng uw kind dan naar de Euroshopperopvang! op de website van de Correspondent.

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *