Boekrecensie – Verbeter jezelf

In deze boekrecensie over het zojuist verschenen boek ‘Verbeter Jezelf’ door Rob Wiche, wordt u meegenomen op een persoonlijke reis die u meevoert langs de hoogtepunten uit de geschienis van de levenskunst. Geschreven door Nicole des Bouvrie.

Deze maand nieuw verschenen bij uitgeverij Prometheus-Bert Bakker: “Verbeter jezelf”, geschreven door Rob Wiche. Voor eenieder die graag ingeleid wil worden in de geschiedenis van levenskunst.

Levenskunst/ethiek

Levenskunst is een woord dat nog niet heel lang wordt gebezigd, vroeger had men het voornamelijk over ethiek. Er is weldegelijk een verschil, en dat verschil staat centraal in dit boek. 

Waar ethiek een beschouwing is die een standpunt inneemt op het gebied van goed omgaan met anderen, richt de levenskunst zich op het goede handelen van het individu, de mens zelf. Maar dat betekent nog niet dat deze twee begrippen los van elkaar gezien kunnen worden.

Goede inleiding

Rob Wijche neemt de lezer mee langs de grote namen uit de Westerse filosofie om te ontdekken hoe ze continue voortborduurden op een idee van het goede. Vandaar dat dit boek dan ook zeer geschikt is als inleiding in ethieklevenskunst. Of als naslagwerk. Wat bedoelde Aristoteles ookal weer met deugdzaamheid? Wat zei Machiavelli over luiheid, en hoe verhield de rede en religie zich voor Spinoza? Wie was het ookal weer die zich bezighield met afgunst? (Schopenhauer?) En waarom heeft Peter Sloterdijk het toch steeds over oefenen?

Bouwstenen

Maar dit boek is meer dan enkel een goede introductie of naslagwerk. Want naast een gedegen overzicht, geeft de auteur steeds ook zijn eigen visie. Niet expliciet door te beoordelen wat elke filosoof naar voren bracht, maar door het leggen van accenten. De ‘bouwstenen’ die Wiche in elke filosoof naar voren laat komen, vormen het fundament voor zijn conclusie.

Verbeter jezelf als een laatmoderne of neoklassieke levenskunt en ethiek. En de bouwstenen geven een duidelijke strategie, volgens Wiche, om mensen te helpen een onderscheid te maken tussen goede en slechte keuzes.

Wellicht is het wat mensen nodig hebben, duidelijke strategieën en bouwstenen om hun eigen leven mee in te richten. Maar door deze insteek wordt dit boek meer een soort zelf-hulp-boek en verliest het de filosofische potentie die de stof die wordt besproken met zich mee brengt.

Waar blijft de zelfreflectie?

Waar blijft de vraag naar het goede, hoe we erachter komen wat dat inhoudt, voor onszelf, ons leven? Wees verstandig, gematigd, moedig en rechtvaardig. Prima advies. Maar elk van deze aanmoedigingen zou het begin moeten zijn van een hele hoop vragen.

Met andere woorden, ik mis in deze oproep tot levenskunst/ethiek de filosofische zelf-reflectie waarop elk van deze woorden is gebaseerd. Uitspraken en inzichten van grote filosofen worden aangehaald en ingebracht als inzichtgevend. Maar elk van deze uitspraken kan niet los gezien worden van de persoon en de tijd waarbinnen deze werd gedaan. Om het enkel als een opbouwend systeem, een geschiedenis van ethiek te zien dat ons uiteindelijk tot de bouwstenen van het huidige goede leven leiden, is te kort door de bocht.

Concluderend is het dus een prachtig boek, met zeer veel inzichten en uitspraken welke een goed uitgangspunt kunnen vormen voor reflectie en discussie. Want dat je nog niet klaar bent wanneer je ‘weet’ wat het juiste handelen is, daar is ook Wijche zich terdege van bewust.

Afbeelding: byronv2 via Compfight cc.

Nicole des Bouvrie
(@Nobyeni, Nobyeni.nl) is afgestudeerd in de hedendaagse filosofie (PhD) en werkzaam als freelance filosofe, schrijfster en consultant. Ze leest veel, en is voornamelijk geïnteresseerd in waarheid en waarachtigheid, filosofie, kunst, en het leven.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *