Bijbel en Geld deel 2

In het Nieuwe Testament bevinden zich allerlei gelijkenissen van Jezus die iets zeggen over de relatie tussen geld en geloof. Wat is Jezus’ boodschap? Dit is het laatste deel van de tweeluik over de bijbel en geld. Door Jantine Huisman

Vorige keer eindigde ik met de vraag of we op basis van de teksten uit Lucas inderdaad kunnen stellen dat Jezus’ boodschap is dat winst maken en geloof samen gaan. Een vraag die in de literatuur regelmatig aandacht krijgt, en dat veelal met het negatieve antwoord dat veel geld en het Christelijk geloof gaan niet samen.

Tijdens mijn zoektocht naar een antwoord in de bijbel, in preken van andere predikanten en in gesprekken met vrienden, viel me op dat er voornamelijk slecht wordt gesproken over het hebben of sparen van geld, terwijl de teksten juist vrij positief zijn over het inzetten van geld.

Zo vinden we in het Nieuwe Testament de gelijkenis van Zacheüs de tollenaar. In het Jeruzalem werden tollenaars beschimpt en genegeerd, maar Jezus koos ervoor om bij Zacheüs te eten. De mensen mopperden, omdat zij vonden dat Jezus niet bij een tollenaar, een in hun ogen zondig mens, moest gaan eten.

Maar juist doordat Jezus bij hem kwam eten koos Zacheüs ervoor om de helft van wat hij bezat aan de armen te geven, en Jezus noemde het de redding van datgene (de ziel van Zacheüs) wat verloren was (Lucas 19:10).

Tegelijkertijd is er ook het Bijbelverhaal van Maria die de voeten van Jezus wast, waarvoor zij een kostbare balsem gebruikt. De discipelen (en dan met name Judas) veroordelen haar omdat zij de balsem beter had kunnen verkopen, om het geld aan de armen te geven.

Jezus verdedigt echter de keuze van Maria Magdalena om een kostbare balsem te gebruiken om zijn voeten te wassen, omdat zij dit uit dankbaarheid en liefde voor hem doet (Johannes 12: 1-7).

En weer een ander Bijbelverhaal laat nog een andere visie zien; het verhaal over een wijngaardenier die drie van zijn werknemers een bepaalde hoeveelheid geld (talenten) geeft. Twee verdubbelen het geld, maar de derde heeft niets met het geld gedaan.

In deze parabel prijst de wijngaardenier degene die winst heeft gemaakt, en wordt de zuinige medewerker bestraft (Matteüs 25:14-30).

Het lijkt een tegenstelling: de ene keer is het goed om geld te geven aan de armen, de andere keer is het juist goed om geld te ‘verspillen’ aan met iets duurs. En het lijkt er niet duidelijker op te worden als nog weer een ander verhaal ons vertelt dat degene die geld (risicovol) investeert wordt beloond en de zuinige daarnaast wordt bestraft. Bovendien: dit zijn nog maar een paar van de verhalen over geld die in de Bijbel te vinden zijn. Wat is nu de boodschap die we uit deze verhalen kunnen halen?

Ik denk dat de bovenstaande verhalen, in combinatie met de eerder besproken Bijbelteksten (Lucas 10:25-34, Lucas 12:20-21) het antwoord vrij goed duidelijk maken:

Het gaat niet om hoeveel geld je hebt, maar om hoe je ermee omgaat.

Dit betekent dat het prima is om winst te maken, zolang je maar niet al je geld oppot en je eigen kapitaal het belangrijkste vindt in het leven (zoals de rijke man uit Lucas 16). Je hoeft niet direct al je geld weg te geven aan de armen, maar je mag het ook gebruiken om iets moois of goeds te kopen, zeker ter meerdere eer en glorie van God (zoals in Johannes 12).

Ik denk dat het enige wat Jezus wil zeggen met al zijn gelijkenissen over geld, geloof en mensen, is dat geld nooit belangrijker mag worden dan mensen, en zeker nooit belangrijker dan God. Dus wil je als Christen een winstgevend bedrijf hebben? Dan moet je dat zeker doen. Maak er wat van, maar zorg er wel voor dat het geld niet nummer 1 wordt in je leven, want dan loop je het risico om met veel geld en zonder mensen te eindigen.

Jantine Huisman
Jantine Huisman is afgestudeerd godsdienstwetenschapper op het gebied van de abrahmitische religies, masterstudent pedagogiek en doopsgezind lekenpreker. Haar interesses liggen op de kruising van gedragsmaatschappijwetenschappen en godsdienst, zoals het onderwijs aan de eerste christenen, identiteitsvorming door het nieuwe testament, en trauma-educatie vanuit klaagliederen.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *