Artikelen door Tanja van Leeuwen

Recensie: Ruimte voor maatschappelijke spiritualiteit

Drie auteurs, als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, presenteren in dit boek hun eerste verkenningen op het terrein van maatschappelijke spiritualiteit. Via drie verschillende invalshoeken gaan de auteurs op zoek naar mogelijke nieuwe eigentijdse vormen van christelijke spiritualiteit. Hoogleraar wijsgerige ethiek Paul van Tongeren geeft hier een korte nabeschouwing op. Een recensie door Tanja van Leeuwen.

Recensie: Een godloze kijk op God

Een westerse zenboeddhist mengt zich in het debat over de vraag naar het bestaan en de aard van God. De Engelse titel ‘There is no God and he is always with you’ maakt meteen duidelijk dat Warner zijn boek geschreven heeft in de lijn van ‘Geloven in een God die niet bestaat’ van dominee Klaas Hendriks en ‘Wat doe ik hier in godsnaam’ van dominee Carel ter Linden. Een recensie door Tanja van Leeuwen