Artikelen door Rinus van Warven

Leven en dood in het licht van de BDE

‘Ons bewustzijn bepaalt hoe wij tegen de wereld aankijken,’ aldus cardioloog Pim van Lommel. ‘Wij moeten ons bewustzijn veranderen om onze wereld te veranderen, om onze manier van leven te veranderen.  Dit is samenvattend het inzicht, dat wij kunnen verkrijgen door open te staan voor de betekenis van BDE, door te luisteren naar mensen die hun BDE met ons willen delen.’

De verloochening van Petrus

Voor me op mijn schrijftafel ligt het boek ‘Vrijheid en Geest’ van de Russische schrijver en filosoof Nicolaj Berdjajev (1874-1948). Vele van de bladzijden zijn gerafeld en bruin gekleurd. En wat des te opmerkelijker is. Het boek bevat honderden aantekeningen die schilder Elisabeth Heuff erin maakte. Boven de inhoudsopgave staat een citaat van Berdjajev, in het handschrift van Elisabeth:  ‘De mens is slechts een voornemen van God…’ 

Geestelijke verzorging en hindoeïsme

Je zou toch denken dat ze elkaar goed zouden kunnen verstaan: de geestelijken en de hulpverleners. Niets is echter minder waar. De dominee, de priester, de pandit en de imam hebben het onderling al nooit kunnen vinden, laat staan dat ze konden communiceren met de psychotherapeut, psycholoog of maatschappelijk werker.

 

Het Heilig Huwelijk

Het is het oudste dilemma van de wereld. Alle grote religies beweren dat mens en wereld voortkomen uit het Ene. En dat Ene, dat in de Indiase traditie Brahman wordt genoemd, wordt gezien als de oorsprong van alles. Het Ene draagt alles maakt alles mogelijk, doordringt alles en manifesteert zich in alles. Het manifesteert zich in mensen, planten en dieren. Het Ene wordt zichtbaar in de wereld van de goden, die op hun beurt ook weer belichamingen zijn van dat Ene of het Ene.

Doodstil

Het essay voor de Maand van de Spiritualiteit is dit jaar geschreven door Jan Mulder. Het essay heet Doodstil. Ik heb me afgevraagd hoe het mogelijk is dat een essay met een dergelijke titel geschreven werd door een man die zelf niet of nauwelijks stil te krijgen is. En wat zal zijn betoog überhaupt met spiritualiteit te maken hebben? Maar eens googlen en kijken wat hij daar zelf over zegt. Over stilte bijvoorbeeld.

Kampen en vrijzinnigheid (9)

Vanaf september 2012 sluit de Theologische Universiteit in Kampen haar deuren. Eigenlijk moeten we zeggen: de PThU afdeling Kampen. Aan een tijdperk van ruim 150 jaar theologie bedrijven in dit kleine stadje aan de IJssel komt dan een einde. Zinweb vroeg een aantal oud-studenten en docenten naar hun ervaringen. Hoe kijken zij terug? Een aantal van hen noemt zichzelf vrijzinnig. Anderen spreken zich hier niet expliciet over uit, maar voelen zich binnen de orthodoxie niet meer thuis. 

Vandaag deel 9:  Rinus van Warven

De Islam en de arme ridders van Christus

Moderne kruisvaarders moeten Europa ‘opnieuw’ redden van het islamitische spook. Om dat te bewerkstelligen richt de Noorse schutter Anders Breivik in 2002 in Londen met acht kompanen een nieuwe Orde van Tempeliers op. Hij zegt zijn inspiratie te ontlenen aan de kruisvaarderorde uit de Middeleeuwen. Maar wie waren de Tempeliers?   

Leven met de Beminde

Aggnes Holvast: ‘Hoe dichter je bij God komt, hoe verder hij wijkt. Het is alsof je in het licht kijkt en het zwart wordt voor je ogen. Ik heb God niet gevonden. Ik heb me door God laten vinden. Hij is de oneindige en ik ben een eindig wezen. Ik ervaar God of het goddelijke heel sterk in mijn leven, maar ik kan hem niet zien of horen. Het is meer een ervaren van het hart, een ervaren dat ik deel ben van God.’