Artikelen door Peter Nissen

Religie: weg van het midden?

Volzin-lezing 2011 – Bent u al uit de kast gekomen? Ik bedoel: bent u er al in het openbaar voor uitgekomen dat u een religieus mens bent? Het valt immers niet mee om godsdienstig te zijn in het Nederland van de 21ste eeuw. 

Nu leven met toekomst

Boekbespreking – In de levensbeschouwelijke omgang met de toekomst zit momenteel een merkwaardige dubbelheid. Enerzijds hebben religies altijd de neiging gehad het geluk uit te stellen tot een later moment: het hiernamaals, de eeuwige jachtvelden, het koninkrijk van God, de komst van de Messias, het aanbreken van een nieuw tijdperk.

Knuffelliturgie

Hoeveel zintuigen heeft u? De meeste mensen hebben er vijf, maar er schijnen mensen te zijn met een zesde zintuig. Maar laten we het toch maar even op die vijf houden. We kunnen er mee horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Hebt u zich er nooit over verwonderd hoe weinig onze zintuigen in de liturgische vieringen aan hun trekken komen? Liturgievieren zou eigenlijk iets heel zintuiglijks moeten zijn. Maar toch komen eigenlijk maar twee zintuigen echt aan bod, horen en zien, en van die twee het horen nog het meeste.

De diepgang van het alledaagse

Bij het woord spiritualiteit denken veel mensen spontaan aan esoterische hoogstandjes of aan een betrekkelijk elitair fenomeen dat voorbehouden is aan religieuze kampioenen en geestelijke virtuozen. Bij het woord mystiek is die associatie nog sterker. Voor veel mensen valt mystiek samen met visioenen, met extase, met paranormale verschijnselen, met het exotische van de religie.