Artikelen door Peter Nissen

Van 'vaticaanwatcher' naar Remonstrantse dominee

Als het ergens over de katholieke kerk ging, kwam ‘Vaticaanwatchter’ en hoogleraar Peter Nissen al snel als deskundige om de hoek kijken. Maar omdat hij moeilijk kon leven haar dogma’s en om haar houding tegenover vrouwen en homo’s keert de katholieke opiniemaker deze kerk de rug toe. Hij sluit zich aan bij de remonstranten, als dominee. Dit maakte hij afgelopen maand bekend in een artikel in Trouw.

Kerk op zoek naar nieuwe vormen (2)

Leven in vloeibare tijden
De kloof tussen de kerk en de wereld die haar omringt, wordt steeds groter. En op een gegeven moment wordt die kloof zelfs zo groot dat alleen spirituele atleten er nog overheen kunnen springen. Anderen haken af: zij laten de kerk voor wat zij is, de wereld is hen genoeg. Of zij zweren juist de wereld af en verschansen zich in de kerk als in een veilige burcht.

Kerk op zoek naar nieuwe vormen (1)

Het gaat slecht met de kerk in Nederland. Die klacht is in bijna alle uithoeken van kerkelijk Nederland te horen, van orthodox tot vrijzinnig. Als we alleen naar de statistiek kijken, dan valt die klacht ook nauwelijks te weerspreken. Vrijwel alle kerkgenootschappen in Nederland krimpen en vergrijzen, en sommige in hoog tempo. 

Unvollendete

Op 11 oktober 1962 werd te Rome op plechtige wijze het Tweede Vaticaans Concilie geopend, bijeengeroepen door paus Johannes XXIII om de rooms-katholieke kerk ´bij de dag van vandaag te brengen´ (aggiornamento). De ramen en de deuren moesten wijd open gezet worden.

In de schijnwerper

NOSTER bestuursvoorzitter Peter Nissen belicht de recente ontwikkelingen binnen geesteswetenschappen en de betekenis daarvan voor NOSTER. Het zijn moeilijke tijden voor de geesteswetenschappen. Het kabinetsbeleid vormt een steeds grotere bedreiging voor het geesteswetenschappelijke onderwijs en onderzoek.

Woestijnkunde

De veertig dagen van de vasten roepen de herinnering op aan de veertig jaren van de woestijntocht van het volk Israël, op weg van het slavenhuis Egypte naar het beloofde land. En zij roepen de herinnering op aan de veertig dagen van het verblijf van Jezus in de woestijn, vóór hij ging rondtrekken om de komst van het rijk van God aan te kondigen. De veertig dagen hebben dus alles met de woestijn van doen.

Net geen Donnerbon

Ze boffen toch maar, de zusters clarissen coletinen te Eindhoven. Die zusters dragen een bijna gezichtsbedekkende sluier, nog iets gezichtsbedekkender dan de sluier van de zusters birgitinessen te Weert en Uden en de aanbiddingszusters van Steyl. Maar ze boffen: neus, mond en kin blijven zichtbaar.