Artikelen door Marga Haas

Liefde en lijden

Geestelijk verzorger Marga Haas denkt na over mensen die alleen moeten sterven. Waarom is het sterven van sommigen voor diens naasten zo moeilijk? Zou het kunnen dat een beeld erdoor tezeer vertekend wordt? Een reflectie naar aanleiding van Johannes 19:25-26.

Column: De stralen van God

Marga Haas schreef deze column aan het begin van de vastentijd, geïnspireerd door psalm 84:12. “Want een zon en een schild is de Ene, God,- genade en glorie geeft de Ene; het goede onthoudt hij niet aan wie voortgaan in gaafheid.”

Wie zonder zonde is (2)

Aan de hand van Johannes 8:1-11 laat Marga Haas in deze column zien hoe je collectieve identiteit van je af kan vallen, waarna je als een kwetsbaar schepsel overblijft, waar volgens haar God nu juist naar uitziet.

Maak je geen zorgen (1)

Bij Matteüs 6:34

‘Maak je geen zorgen over de dag van morgen, want ‘morgen’ zal zich zorgen maken over zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.’ Woorden van Jezus, die hij over twintig eeuwen heen tegen ons zegt.

Uw koninkrijk kome

Bij Matteüs 6:10

Verlangen – in de kerk wordt er meestal positief over gesproken. Het is goed om te verlangen: naar het Rijk Gods, naar de toekomst waarheen Hij ons leiden zal. We bidden het ook elke week: ‘Uw koninkrijk kome.’ Het verlangen zet ons in beweging. Want er moet nog een hoop werk verzet worden voordat het zover is, dat Rijk Gods. Dat lijkt ongeveer de gedachte.

Bezit (2)

Bij Lukas 12:15. ‘Hoed je voor iedere vorm van hebzucht’, zegt Jezus, ‘want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ Je leven hangt niet af van je bezittingen. Het is een enorme open deur, maar toch is het blijkbaar nodig dat Jezus het hier zegt.

Bezit (1)

Bij Lukas 12:15. Iemand trekt Jezus aan zijn jas. ‘Zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ Jezus laat zich niet voor dit karretje spannen. Sterker nog, dit voorval is aanleiding voor hem om onder andere dit te zeggen: ‘Hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’