Artikelen door Lucas van Heerikhuizen

Kracht in Haarlem

Mensen ondernemen steeds meer zelfstandig, om de dingen te verzorgen die naar eigen inzicht nog ontbreken. Het faciliteren van plekken en gelegenheden voor mensen om elkaar dan te vinden groeit ook. Er beginnen inmiddels nieuwe culturele patronen te ontstaan. In een gesprek met Nick Paterson van Kracht in Haarlem onderzoeken we de anatomie van deze nieuwe rituelen.

Ik ben Alice

Gisteren vertoonde de NCRV de documentaire Ik Ben Alice, over de eerste stappen die worden gezet op het terrein van het inzetten van robotica in de zorg. Wat kan dit document ons vertellen over de manier waarop zorg zich ontwikkelt?

Amazing Grace

In de nasleep van de Charleston shooting, een aanslag in een zwarte kerk in Amerika, heeft Obama in eigen persoon gesproken. Waarom is deze speech zo bijzonder en waarom komen er zoveel lijnen in de sociale en theologische geschiedenis van Amerika samen?

Romantische misvattingen der ongelovigen

Laatst sprak ik met iemand over godsdienst – als het woord godsdienstwetenschappen is gevallen voelen mijn gesprekspartners zich meestal geroepen om de persoonlijke visie op godsdienst te delen – en hoewel ongelovig gaf deze persoon te kennen geloof toch wel “mooi” te vinden. Er bestond een verlangen om “die zekerheid te hebben.” Deze persoon is niet de eerste die deze gedeelde opvatting onder ongelovigen deelt, zelfs met een vrij standaard formule: “Die zekerheid lijkt me zo lekker.” Mijn vraag is dan: “Welke zekerheid?”

Geen bewijs dus het bestaat niet?

Vandaag verscheen een video van de Universiteit van Nederland op de site van de Volkskrant over de vraag of bijna dood ervaringen (BDE’s) wel echt bestaan. Het redeneren van Herman de Regt gaat als een trein, maar gaat hij niet juist wetenschappelijk net wat te ver in zijn conclusie?