Artikelen door Layla Bil

Zin in klimaatverandering

Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, klaagde de Nederlandse staat in 2013 aan. De rechter gaf de organisatie in juli dit jaar gelijk. En dat is maar goed ook volgens Minnesma: “Voor mij is het duidelijk dat ik een verantwoordelijkheid heb naar mijn kinderen.”

Post Parijs- Dagen van wantrouwen

Vlagen van ongemak, irritatie en mist volgen elkaar op na de aanslagen in Parijs. Hollande reageert met een oorlogstoespraak en spreekt van wraak. De toespraak doet denken aan die van Bush na 9/11. Een onbepaalde oorlog tegen een schaduwvijand. De gewone burger verblijft in wantrouwen, twijfel en alledaagsheid.

Wel mijn Nederland

De laatste weken valt me op dat de toon van de reacties op het vluchtelingen-en migratie beleid verandert. Van een positief welkomstgeluid naar Pegida-demonstraties, met spreekkoren tijdens gemeenteraadsvergaderingen en uitspraken als ‘vol=vol’ en ‘die vluchtelingen komen onze banen inpikken’. Opinie door Layla Bil.